De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Misschien kent u wel iemand uit uw vriendenkring die de stamboom van zijn familie heeft laten opstellen. Genealogie is immers niet meer enkel het werkterrein van een aantal specialisten en het onderzoek al evenmin beperkt tot sommige adellijke geslachten. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de voorgeschiedenis van hun
familiegeslacht. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde wil deze mensen een helpende hand reiken.


 


De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) werd opgericht in 1964 en heeft haar zetel in Antwerpen. Deze vzw heeft zich steeds ingezet voor de democratisering en de verspreiding van het genealogisch onderzoek. Iedereen kan lid worden. De VVF publiceert daarnaast ook maandelijks een genealogisch tijdschrift : Vlaamse Stam.

De vereniging heeft verschillende provinciale afdelingen die op hun beurt onderverdeeld zijn in regionale afdelingen. De contactadressen van deze afdelingen kun je

hier
vinden. In 1983 richtte de vereniging een onderafdeling op, Genealogie & Computer, die eveneens een tijdschrift uitgeeft, maar daarnaast ook bijeenkomsten organiseert, databanken laat aanleggen, informatie publiceert (cd-rom, boeken) en projecten rond internet en genealogie opstart.

De VVF beschikt bovendien over een interessante en informatieve
website over genealogie
, die mensen die hun eerste stappen in deze wereld zetten een leidraad kan bieden, maar ook als uitvalsbasis voor gevorderden kan dienen (o.m. de verzamelde adressen). Indien je dus meer wil weten over de geschiedenis van je familie en zelf op onderzoek wil trekken, kan je dus bij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde terecht.

Paul Willems

© Vivat.be 2020