De noodnummers

De noodnummers? We vallen steeds op een lijst met noodnummers wanneer we er geen nodig hebben! Maar indien er zich een probleem of zelfs een drama voordoet weten we niet waar we deze lijst gelaten hebben. Waarom zo'n lijstje niet uitknippen en in je portefeuille steken...
Bij het minste teken van brand, verdachte rookontwikkeling, een gaslek, elk ander reëel gevaar of als een hospitalisatie dringend is, moet het (gratis) nummer 100 of 112 gevormd worden. Het nummer 112 kun je best goed onthouden want dit nummer kan ook in andere Europese landen gebeld worden in noodsituaties.

Als je de 100 of 112 opbelt probeer dan duidelijk te maken op een kalme en heldere manier waar het ongeluk of ongeval zich heeft voorgedaan (bijvoorbeeld het nummer van de straat of autoweg, de kilometerpaal, rijrichting, informatie die de hulpdiensten zullen helpen om de plaats beter te vinden), de omvang van het ongeluk of de aard van het ongeval, het aantal personen dat erbij betrokken is.
 

Andere noodnummers

 

 • Federale Politie : 101 -
  www.polfed.be
 • Rode Kruis : 105 -
  www.redcross.be
 • Het Vlaams Kruis : 016 29 00 88
 • Antigifcentrum : 070.245.245,
  www.poisoncentre.be
 • Brandwondencentrum : 02.268.62.00 -
  www.mil.be
 • Child Focus : 110 -
  www.childfocus.org
 • SOS médecins : 02.513.02.02
 • Apothekers van wacht : 00.10500Philippe Allard

© Vivat.be 2020