Child Focus

Deze organisatie werd vijf jaar geleden opgericht, mede onder impuls van Jean-Denis Lejeune, vader van Julie, en dit in de nasleep van de schokkende onthullingen en gebeurtenissen rond Marc Dutroux, die België op de grondvesten deden daveren. Child Focus profileert zich als een Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen. De
rechten van kinderen staan dan ook centraal.


 


Child Focus is de officiële naam waaronder het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Misbruikte Kinderen op een onafhankelijke basis opereert. Het centrum draait voor een deel op overheidssubsidies, maar heeft ook nood aan geldelijke steun van particulieren. Het belang van kinderen staat centraal.

De werking is gericht op het nastreven van een aantal basisdoelstellingen en opdrachten. In de eerste plaats wil de organisatie een actieve steun verlenen aan onderzoeken naar verdwenen, ontvoerde of seksueel misbruikte kinderen. Na de melding van een vermist kind wordt daarom een heel apparaat geactiveerd om zo snel mogelijk de zoektocht aan te vatten. Posters met foto's vormen daarvan een belangrijk onderdeel. De eerste uren na een verdwijning zijn vaak cruciaal en daarom wil de organisatie haar steentje bijdragen om in samenspraak met de autoriteiten de zoektocht zo snel en professioneel mogelijk aan te vatten en te laten verlopen. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen die in handen van monsters als Dutroux zijn gevallen of waarvan het vermoeden bestaat dat ze in de kinderprostitutie beland zijn. Kinderen die van huis of uit een instelling zijn weggelopen, die ontvoerd werden (eventueel naar het buitenland) door één van de ouders of door derden of die op een ongedefinieerde manier verdwenen zijn, genieten evenzeer de hoogste prioriteit.

Een andere belangrijke peiler in de werking is de preventie en bestrijding van deze fenomenen (seksueel misbruik, verdwijningen, ontvoeringen). Ook slachtofferhulp staat hoog op de agenda. Daarnaast maakt het opsporen van kinderporno, kindermisbruik en pedofiele netwerken (al of niet via het internet) deel uit van de werking van Child Focus. De werking is volledig onafhankelijk en dus los van politieke en sociale druk noch economische motieven of commerciële belangen.

Child Focus beperkt zijn werking ook niet tot het Belgisch grondgebied. Er zijn immers geen grenzen op vlak van verdwijningen en de seksuele uitbuiting van kinderen. De organisatie is daarom een drijvende kracht achter de creatie van een operationeel netwerk van vergelijkbare organisaties over de landsgrenzen heen.

De organisatie beschikt ook over een speciaal telefoonnummer waar mensen met meldingen terecht kunnen : 110.
 

Child Focus bestaat vijf jaar

Op 20 november 2003, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, wordt een symfonisch concert georganiseerd ten voordele van Child Focus en dit ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de oprichting van dit centrum. De Koningin zal als erevoorzitster niet ontbreken op dit concert in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten.

Het programma zal verzorgd worden door het Nationaal Orkest van België, onder de leiding van Georges Octors, die als één van de beste dirigenten ter wereld beschouwd wordt. Het concert zal ingeleid worden met het Spaanse Capriccio, een werk van de Russische componist Nikolaï Rimski-Korsakov. Vervolgens zal de jonge Belgische belofte Alexander Vaguener
het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninov brengen. Dit concerto geeft op ontroerende wijze de ongelukkige jeugd van de componist weer. De avond zal afgesloten worden met de derde symfonie van Felix Mendelssohn die, in tegenstelling tot Rachmaninov, een gelukkig componist was en wiens werk de hoop gestalte moet geven.

De organisatoren van deze manifestatie zijn ICHEC Culture, de Rotary Club Brussel Erasmus en het Vriendinnencomité van Child Focus. Plaatsen zijn beschikbaar aan prijzen gaande van 8,50 € tot 52 € en kunnen gereserveerd worden bij het Paleis voor Schone Kunsten op het
nummer 02 507 82 00.

www.childfocus.org

www.childfocus.bePaul Willems

© Vivat.be 2020