‘Sorteer meer'-campagne licht Vlaamse bedrijven in over nieuwe sorteerverplichtingen

Vanaf 1 juli 2013 zijn alle Vlaamse bedrijven verplicht om hun pmd-afval selectief in te zamelen. Ook moeten ze voor gemengd bedrijfsafval een contract afsluiten met een afvalstoffeninzamelaar. Om de bedrijven zo voledig mogelijk in te lichten over hun sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen lanceerden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) half november de communicatiecampagne ‘Sorteer meer’.


De bedrijven zullen een uitgebreide folder in de bus krijgen, en naast een advertentie die de aandacht vestigt op de nieuwe sorteerverplichtingen is er in november en december ook een tv-spot op Eén, Canvas en de Vlaamse regionale televisiestations.

In de loop der jaren slaagde Vlaanderen erin om het huishoudelijk afval te beperken tot maximaal 560 kg per Vlaming. Hiervan wordt 72 % selectief ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage en compostering. Het percentage van het bedrijfsafval dat een nieuw leven krijgt, ligt vandaag op 68 %. Ook dat is een hoog percentage (het Europese gemiddelde bedraagt 50 %), maar het ligt wel nog 4 % lager dan het cijfer van het Vlaams huishoudelijk afval.

Het primair bedrijfsafval in Vlaanderen is sinds 2004 met 15 % gedaald. En in 2010 kreeg 68 % van dat primair bedrijfsafval een nieuw leven via hergebruik, recyclage of compostering. Uit onderzoek blijkt dat er nog 20 % recycleerbaar materiaal in het gemengd bedrijfsafval zit, en een kwart daarvan is pmd-afval. In het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), dat op 1 juni 2012 in werking trad, werd daarom de verplichting voor bedrijven tot selectieve inzameling van pmd-afval opgenomen. “Vlaanderen gebruikt heel wat materialen en energie”, aldus minister Schauvliege. “In tijden van toenemende schaarste moeten we de omslag maken naar zo efficiënt mogelijke productie, gebruik en verbruik. Het sleutelbegrip hierbij is de 'materialenkringloop'. Laat ons ervoor zorgen dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn en een zo laag mogelijke milieu-impact hebben over de hele levenscyclus.”

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020