Wat is een milieuraadgever?

Ontstaan in Duitsland, maakte het concept van milieuraadgevers een zeer snelle ontwikkeling door vanaf 1987 en dit naar aanleiding van het Europees Milieujaar. In heel België groeit het aantal milieuraadgevers gestaag aan. Maar hun missie wordt niet altijd goed begrepen of ingeschat...
 


De milieuraadgever kan beschouwd worden als een algemeen gevormd milieudeskundige die in onze gemeenten de taak heeft de lokale overheden met raad en daad bij te staan. Hij verzekert de promotie en realisatie van maatregelen die het respect voor en de bescherming van het milieu moeten begunstigen. Hij helpt de groeiende gevoeligheid van de burger tegenover milieuproblemen concreet te vertalen naar het beleid toe. Tot de belangrijkste doelstellingen van deze dienst behoren het informeren en raadgeven, het voorstellen van concrete acties en het ondersteunen van bepaalde projecten.

Zijn actieterrein kan toegespitst zijn op de gemeentelijke administratie en de scholen van een bepaald net. Bijvoorbeeld door het op punt stellen van het afvalbeheer (sorteren) en door na te gaan of men de principes van eco-consumptie toepast bij het aankoopbeleid. De milieuraadgever is tevens een intermediair tussen de gemeente en andere instanties met het oog op een betere organisatie en opvolging van projecten zoals regionale en federale sensibiliseringscampagnes rond het milieu en andere problemen.

De milieuraadgever kan verder ook zorgen voor animatie en informatie voor lokale verenigingen.

Inlichtingen : uw gemeentelijke administratie


Jiri Pragman

© Vivat.be 2020