Vergeet je gegevens niet op te slaan!

Beeld je de gevolgen in van een diefstal, een brand of een monsterachtige informaticafout op je computer en de gegevens die je met veel moeite verzameld hebt! Nochtans bestaan er eenvoudige middelen om de gegevens die je op de harde schijf van je computer hebt opgeslagen te vrijwaren.


Het stockeren of beschermen van deze gegevens kan gebeuren door middel van fysieke hulpmiddelen als diskettes, cd-rom's, DVD of Zip-drives, maar je moet deze kunnen onderscheiden, indelen en eventueel bewaren op een andere plaats dan de plaats waar de computer zich bevindt. Deze belangrijke gegevens kunnen ook in virtuele ruimten gestockeerd worden. Laten we de verschillende hulpmiddelen even onder de loep nemen...

Een tweede harde schijf kan eventueel in een uitneembare houder geschoven worden en op die manier meegenomen worden naar een andere plek (draagbaar). Het kan ook gaan om een externe schijf met een geheugencapaciteit die meestal varieert tussen 20 en 80 Gb. Deze externe schijf kan je eenvoudig aansluiten op je computer.

Een veel voorkomend en gemakkelijk hulpmiddel is de diskette, die over een opslagcapaciteit van 1,44 Mb beschikt. Deze beperkte capaciteit maakt de diskette ongeschikt voor het stockeren van kwaliteitsfoto's en multimediabestanden (filmpjes, geluidsfragmenten).

Magnetische opslagmedia zoals de Zip-schijven van Iomega stellen een opslagcapaciteit van 100 Mb (het equivalent van 70 diskettes) of 250 Mb (het equivalent van 173 diskettes) voor. Je hebt dan wel een Zip-lezer/schrijver nodig die je moet aansluiten op de parallelle poort of USB van de computer. Het is eveneens mogelijk een Zip-lezer in de computer te integreren.

De CD-R (beschrijfbare cd-rom) en CD-RW (herschrijfbare cd-rom) beschikken over een opslagcapaciteit van 650 of 700 Mb (het equivalent van 450 diskettes). Op een CD-RW zou men zo'n duizend maal gegevens moeten kunnen opslaan. De prijs is zeer laag vermits een CD-RW slechts evenveel kost als vijf diskettes, terwijl een CD-RW over een opslagcapaciteit beschikt die 90 maal groter is dan deze van vijf diskettes.

Ook een DVD kan intussen beschrijfbaar (DVD-R) of herschrijfbaar (DVD-RW) zijn. De opslagcapaciteit van 4,7 Gb is 7 maal groter dan deze van een cd-rom. De prijs van een DVD-schrijver en van de lege DVD's is wel nog zeer hoog (hoewel de prijs aan het dalen is), waardoor dit hulpmiddel vooralsnog gereserveerd blijft voor de welingelichte fanaten van multimediatoepassingen.

Het USB-geheugen wordt rechtsreeks aangesloten op de USB-poort van de computer (zowel bij een vaste als een draagbare computer) waarbij het beschouwd wordt als een interne schijf. Het overzetten van documenten en files is dus vrij eenvoudig. Het geheugen kan vervolgens aangesloten worden op de USB-poort van om het even welke andere computer. Momenteel vind je steeds makkelijker USB-sleutels met een capaciteit van 16, 32, 64, 128 of 256 Mb, maar men kan ook opteren voor een capaciteit van 512 Mb of zelfs 1024 Mb (of 1 Gb). Het systeem is zeer eenvoudig, maar men is van mening dat de verhouding prijs-kwaliteit nog teveel in het nadeel is ten opzichte van andere opslagmiddelen.

Het eenvoudigste middel bestaat erin van je belangrijkste gegevens online te zetten bij een gratis verstrekker van deze dienst (bijvoorbeeld de afdeling "Briefcase" op Yahoo, waar je gratis een capaciteit van 30 Mb kan krijgen) of een gespecialiseerde verstrekker van deze dienst (

Freedrive of Xdrive
,
idrive
). Nochtans kan deze operatie vervelend worden. Er bestaan ook systemen (bijvoorbeeld
Oodrive
) die vanop afstand een beveiligde, automatische opslag (met een bepaalde frequentie of op de gewenste tijdstippen) bieden van gegevens. Deze gegevens kunnen gecodeerd worden bij de transfer en op beveiligde plaatsen gestockeerd worden.

Maar het beschikken over een apart opslagmiddel (back up) is niet voldoende, want je moet daarnaast voldoende discipline aan de dag leggen om op regelmatige tijdstippen je gegevens op te slaan en ze op een rationele manier te organiseren...


Philippe Allard

 

© Vivat.be 2020