Todo or not todo

Misschien heb je al gehoord van de "todo list"? Het gaat gewoon om een lijst met zaken die je nog moet "doen" ("to do" in het Engels)! In deze tijden waarin een individu vaak verschillende professionele en andere taken uit het hoofd moet uitvoeren, hoeft het geen verwondering te wekken dat er programma's ontwikkeld worden waarmee men zijn werk beter kan organiseren en behartigen. Of het nu gaat om taskmanagers of projectbeheerders.


Men heeft niet noodzakelijk behoefte aan een gespecialiseerd computerprogramma om een "todo list" op te stellen. Een simpel document, opgesteld met behulp van een eenvoudige tekstverwerker of een zakboekje, volstaat. Maar zelfs een dergelijk eenvoudig document moet gestructureerd worden. In de grond moet men, wanneer men een takenlijst opstelt, deze lijst ordenen in functie van bepaalde "doelstellingen", "taken", prioriteiten en eventueel deze taken verdelen onder verschillende personen.

Van een eenvoudige lijst tot een "PIM"

Men kan zich dus tevreden stellen met een goed gestructureerde lijst, die bijvoorbeeld via het internet toegankelijk kan gemaakt worden (in een "document manager"). Deze lijst is dan beschikbaar, wat ook de werkplaats is. Er bestaan computerprogramma's waarmee je deze "todo lists" kan verbeteren. Zo is er TreePad, dat zich voorstelt als een verbeterde notablok die toelaat ideeën te organiseren. TreePad is wat men noemt een PIM (personal information manager). Quick2Do heeft het uitzicht van een spreadsheet (zoals Excel) en stelt je in staat de datum in te stellen van de taak, de naam, de prioriteit die eraan gegeven moet worden, het aantal dagen die deze maximum in beslag mag nemen (vervaldatum) en ook de status van de taak (nog niet begonnen, lopend, afgesloten, opgegeven, uitgesteld). Zowel bij TreePad als Quick2Do kan je taken exporteren in tekstformaat of in HTML. Indien men nog een stapje verder wil gaan kan men opteren voor beheerprogramma's genre MS Project. Maar er bestaan voor dit product van Microsoft ook alternatieven die (quasi) gratis zijn en voor de meeste gebruikers ruimschoots voldoen. Met TurboProject kan je een takendiagram creëren. Quick To-Do Pro is daarentegen toegespitst op het beheer van taken en bevat tal van functies. Werkinstrumenten ("tools") om eens uit te proberen dus. Deze programma's zijn niet moeilijk te installeren en te gebruiken. Het moeilijkste is misschien wel de gewoonte aankweken om ze nauwgezet en voortdurend te gebruiken.

Andere producten hebben het voordeel dat ze je in staat stellen de tijd te berekenen en bij te houden die je voor elke taak nodig had...waardoor je vervolgens deze taak kan valoriseren en er een bedrag op kunt plakken (voor betaling van geleverde diensten)! AllNetic Working Time Tracker beschikt bijvoorbeeld over deze mogelijkheid, net als Time Stamp.

  • TreePad
  • Quick2Do
  • TurboProject
    (Clubic)
  • AllNetic Working Time Tracker
  • Time Stamp
    (Clubic)

Philippe Allard

© Vivat.be 2020