Solo van RagTime

Je bent actief in een vereniging en wenst een "papieren" krantje te verspreiden. Een programma als QuarkXpress is evenwel niet te betalen en te professioneel. Een mooie lay-out realiseren met MS Word blijkt daarentegen utopisch. Waarom probeer je dan eens niet RagTime Solo uit? Het is toch gratis!Hoewel de uitgever Duits is, kan je het programma ook in het Nederlands verkrijgen! Natuurlijk is de gratis versie enkel bestemd voor niet-commercieel gebruik. Het stelt je in staat kennis te maken met het product om misschien in een later stadium over te stappen naar de betaalde professionele versie.

In afwachting biedt de gratis versie iedereen de mogelijkheid zijn eerste stappen te wagen in het domein van de lay-out. Een handig trainingshandboek kan je eveneens downloaden en zal je helpen je "eerste clicks met RagTime" uit te voeren.


Je lay-out

Zoals gewoonlijk kan je zones onderscheiden waarin tekstblokken, een tekening, een tabel, een foto of een rekenblad kunnen ingevoegd worden. Deze zones kunnen afgebakend worden door een lijst of in het oog springen door een gekleurde achtergrond. Het "kettingsysteem" biedt de mogelijkheid tekstblokken te verbinden. Zo loopt de tekst gewoon door van de ene tekstblok naar de andere. Deze tekst kan eveneens rond afbeeldingen geschikt worden.

De pagina kan bijvoorbeeld verlucht worden met kolommen die door een lijst van elkaar gescheiden worden. Je kan een tekst ook makkelijk laten uitspringen wat een zeker volume geeft aan de pagina en de monotonie tegengaat.

Laten we er u wel aan herinneren dat op het gebied van lay-out de eenvoud als een kwaliteit geldt. Het is zeker goed van alvorens een belangrijk werk te beginnen eerst een aantal documenten te raadplegen die van hetzelfde type zijn als wat je wenst te creëren (uitnodiging, rapport, promotiefolder, verslag,...) en deze voorbeelden als inspiratiebron te gebruiken voor je eigen creatie.

Het opgemaakte document kan afgedrukt worden onder het formaat van RagTime zelf (rtd) of geëxporteerd (namelijk in pdf) om aan een drukker overgemaakt te worden.

  • RagTime Solo gratis downloaden


Philippe Allard
© Vivat.be 2020