Revolutionaire nieuwe technieken maken het werk makkelijker

De enorme ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van mobiele communicatie hebben belangrijke veranderingen veroorzaakt in de leefwijze van de werkende mens. Een studie toont aan dat werknemers het gebruik van nieuwe technologieën op het werk toejuichen, omdat ze er een beter evenwicht tussen hun privéleven en werk mee kunnen creëren. 


De studie werd uitgevoerd door Kelly Services, een bedrijf actief in de recruitmentsector, bij 100.000 testpersonen uit 34 landen waaronder België en Luxemburg. Voor 84 procent van de ondervraagden is de productiviteit dankzij de nieuwe technologieën verhoogd.
Zoals blijkt uit deze internationale studie vindt procent van de ondervraagden dat de mogelijkheid om elders te werken en toch in contact te staan met de werkvloer een positieve evolutie is, zelfs wanneer een derde van hen nu meer uren moet werken!
De mogelijkheid om thuis te werken via bijvoorbeeld telewerk vormt tegenwoordig een belangrijke factor bij de jobkeuze: 87 procent van de ondervraagden hecht er belang aan.

Evenwicht tussen privé en werk

De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, vormt een belangrijke motivatie voor werknemers om zich te engageren voor hun job. Dit bevordert natuurlijk ook het evenwicht tussen professioneel en privéleven.
Ann van der Voort, Operational Manager voor België en Luxemburg, schat dat de explosieve ontwikkeling van de mobiele communicatiesector voor twee belangrijke veranderingen heeft gezorgd: de productiviteit is verhoogd, maar ook de relatie tot het werk is verbeterd. Ze onderstreept “dat tegenwoordig de technologie voor meer flexibiliteit en dus voor een beter evenwicht tussen privéleven en werk zorgt.”
Zonder onderscheid tussen de leeftijdsgroepen te maken verklaart 35 procent van de ondervraagden dat het gebruik van de nieuwe technologieën wel voor een zekere verlenging van de werktijd zorgt, maar meer dan de helft, 55 procent van de ondervraagden, is niettemin tevreden over de vernieuwde thuis-werkrelatie.

© Vivat.be 2020