Opgepast voor valse cheques bij verkoop via internet

De Belgische Vereniging van Banken (BVB) en de Federale Politie waarschuwen de internetgebruikers die cheques aanvaarden ter betaling van goederen die zij via het internet verkopen (bijvoorbeeld op gespecialiseerde veilingsites als e-Bay). Sinds kort worden er immers oplichtingpraktijken vastgesteld en het aantal gedupeerden zit in stijgende lijn. In België werden al tientallen personen opgelicht die (dure) goederen verkochten via het internet.  


Vooral bij de verkoop van wagens, motoren, caravans, boten en andere goederen met een zekere waarde dient men zeer waakzaam te blijven. Doorgaans gaan de oplichters als volgt te werk. Eerst wordt een overeenkomst bereikt tussen de internetgebruiker en de tegenpartij voor de verkoop van een goed. De aankoper, in casu de oplichter, bezorgt de verkoper ter betaling een cheque die is getrokken op een buitenlandse bank met internationale faam (met name Ierse, Scandinavische, Canadese en Amerikaanse banken). Nadat de verkoper de cheque heeft ontvangen, kunnen er zich verscheidene situaties voordoen.

In een eerste variant beweert de koper vervolgens dat hij van mening is veranderd en vraagt zijn geld terug via een overschrijving op een bepaalde rekening. De cheque blijkt naderhand vals en de verkoper van het goed is zijn geld kwijt en in sommige gevallen ook nog het goed.

In een tweede variant blijkt het bedrag vermeld op de cheque groter te zijn dan het overeengekomen bedrag. De koper zegt dat hij zich vergist heeft en vraagt dat het overschot op een bepaalde rekening wordt gestort of beweert dat dit bedrag op de rekening van een derde moet worden gestort, zogezegd ter dekking van kosten voor de levering van het goed in het buitenland. Ook in deze gevallen blijkt het naderhand soms om valse cheques te gaan.

Grote waakzaamheid is dus geboden, want dergelijke valse cheques kunnen natuurlijk niet worden uitbetaald door de buitenlandse bank waarop ze zogezegd waren getrokken. Bovendien voeren deze oplichters de verkregen gelden meestal door via landen die weinig medewerking bieden bij dergelijke onderzoeken, zodat het onzeker is of ze zullen kunnen worden teruggevorderd. De BVB raadt de internetgebruikers dus aan uiterst voorzichtig te zijn voor ze het te koop aangeboden goed eventueel leveren aan de koper en in elk geval te wachten totdat ze zeker zijn dat het niet om een vervalste cheque gaat.

Voor meer informatie kan u ook de Persdienst van de Federale Politie contacteren en dit op tel. +32 2 642 65 05.


PW
 

© Vivat.be 2020