Liquideer de spionnen op je computer!

Richt je niet enkel op de computervirussen en spam. Er bestaan nog andere hinderlijke en schadelijke zaken op het Internet. Zo heb je bijvoorbeeld spyware of spionageprogramma’s die de toetsaanslagen op je klavier controleren of registreren. Zo registreert men je gedragingen op het web en kan men eventueel je vertrouwelijke en persoonlijke codes registreren. Gelukkig bestaan er programma’s zoals het kosteloze SpyBot, die je in staat stellen een grote schoonmaak op je computer te houden.
De exacte naam van dit programma is SpyBot – Search & Destroy. De doelwitten zijn : spyware, adware, malware, BHO en keyloggers. De spyware of spionnen zijn spionageprogrammaatjes met meestal publicitaire doeleinden. Adware (zoals Gator) wordt geïnstalleerd wanneer men een Peer-to-Peer-programma genre Kazaa of Morpheus installeert; het programma zal ervoor zorgen dat er contextuele publicitaire links verschijnen wanneer bepaalde woorden of termen die door adverteerders aangekocht zijn voorkomen in de redactionele inhoud van bezochte websites. Onder malware (een samentrekking van “malicious software) verstaat men een klasse van toepassingen die als enige roeping hebben het normale functioneren van een computersysteem te beschadigen of te belemmeren. BHO’s (Browser Helper Objects) zijn programma’s die bepaalde functies toevoegen – zoals aanvullende taakbalken (toolbars) – aan Internet Explorer. Wat de keyloggers betreft, deze richten zich op je toetsaanslagen en registreren deze.

Al deze ongewenste programma’s bevinden zich, zonder dat je hier zelf om gevraagd hebt, op je computer en dit onder de vorm van bestanden op je harde schijf of ingangen in het register van Windows. Niet alleen hinderen ze je bij je werk door te pas en te onpas publicitaire boodschappen te openen, ze slorpen ook geheugen op en mobiliseren bronnen van de processor, gebruiken schrijfruimte en dreigen tot gevolg te hebben dat ook andere ongewenste toepassingen op je computer neergepoot worden.


Smerige spionnen

Het vergaren van informatie door een spyware-programma heeft als doel de adressen (URL) van door jou bezochte websites te bestuderen, keywords op te sporen die in zoekmachines ingevoerd werden, via het internet uitgevoerde aankopen te analyseren (eventueel informatie te verzamelen m.b.t. de bankbetaling) of persoonlijke informatie te verzamelen.
Deze spyware wordt meestal tegelijk met andere software zoals freeware en shareware geïnstalleerd. Deze laatste programma’s zijn dus eigenlijk niet echt gratis want de makers ervan rentabilizeren deze gratis terbeschikkingstelling door de via spyware verzamelde informatie te verkopen.


SpyBot aan het werk

De anti-spyware SpyBot controleert het systeem, detecteert de ongewenste gasten en verwijdert deze na u eerst hierover ondervraagd te hebben (of u wel wil dat ze verwijderd worden). In geval van onzekere handelingen en gevolgen zal het mogelijk blijven eerder verwijderde bestanden te herstellen, en dit één voor één. Twee gebruiksmodi worden aangeboden. De eerste modus is bedoeld voor beginnende gebruikers. De tweede, de geavanceerde modus, zal beter beantwoorden aan de overtuigde en geoefende gebruikers die meer specifieke taken wensen uit te voeren. SpyBot stelt je tevens in staat gewaarschuwd te worden voor spyware die je mogelijk via Internet Explorer zou kunnen downloaden. Het programma is daarnaast ook geconfigureerd om andere browsers te surveilleren (Netscape, Opera) – maar ook een resem andere softwareprogramma’s die het doelwit van spyware kunnen vormen zoals FrontPage, MediaPlayer, Office, VisualStudio,... Het programma neemt ook de taak op zich van zogenaamde “dialers”, ongevraagde telefonische oproepprogramma’s, op te sporen en te elimineren.
SpyBot beschikt over een databank met meer dan 12.000 referenties die het programma in staat stelt al deze vervuilende software te verwijderen; er zijn regelmatig updates beschikbaar (ongeveer om de drie weken). De functie “vaccinatie” helpt je door te proberen voorkomen dat spyware zich in de toekomst op je computer zou installeren.
De versie 1.3 van SpyBot Search & Destroy bestaat in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. Deze freeware (gratis programma) van Patrick M. Kolla is ongeveer 4,2 Mb zwaar en kan op alle versies van Windows vanaf MS Windows 95 gebruikt worden.
Pas toch nog op : al is SpyBot een uitstekend programma, het is geen universeel beschermingsmiddel. Je moet daarnaast nog steeds je toevlucht nemen tot een degelijk antivirusprogramma en een fire-wall.

 

Philippe Allard

© Vivat.be 2020