Kurken recycleren

Kurken worden steeds zeldzamer omdat de kurkeiken, waarvan ze gemaakt worden, verdwijnen en de grondstof dus uitgeput raakt. Ongeveer acht jaar geleden kreeg een bvba het idee om de gebruikte kurken te verzamelen met als doel ze te recycleren. Een idee dat de wind in de zeilen kreeg omdat sindsdien de recyclage van afval tot onze dagelijkse
gewoonten is beginnen te behoren.

 


Kurk is een uitstekende isolator. Het voelt aangenaam warm aan omdat kurk de warmte van de omgeving vasthoudt zonder een geleider te zijn. Kurk is antistatisch (het trekt geen stof aan), onbrandbaar en elastisch. De kurk wordt om de negen jaar geoogst : men trekt de kurkschors van de kurkeik en de boom zal deze gedurende negen jaar herstellen. De operatie kan na negen jaar herhaald worden. Hoe ouder de boom is, hoe beter de kwaliteit van de kurk. Men meent dat een leeftijd van 45 jaar nodig is om met de productie van kurk op een boom te beginnen en men kan blijven oogsten tot een leeftijd van ongeveer 120 jaar. Deze kurkeiken vindt men voornamelijk terug in de landen langs de Middellandse Zee, maar het succes van het materiaal brengt ze in gevaar. De productietijd van de kurk wordt verminderd om aan de sterke vraag te kunnen voldoen en de bomen raken sneller uitgeput, vertoeven zelfs op de rand van uitsterven.
 

Le petit liège (vertaald : het kurkje)

Als gevolg van deze vaststelling lanceerde een Waalse bvba in 1996 de inzameling van kurken in heel België. De bvba draagt de naam "Le petit liège" (het kurkje) en beschikt over ongeveer 600 inzamelcentra voor kurken.

Kurk breekt zeer slecht af in vuilnisbakken of de composthoop. Daarentegen kan men ze gerecycleerd aanwenden door ze te vermalen, waarbij niets van de kwaliteit verloren gaat. De kurken bijhouden en recycleren draagt ook bij tot de vermindering van het afvalvolume. De vermaalde kurkkorrels kunnen zo gebruikt worden of tot platen geperst worden. Ze zullen dan gebruikt worden als natuurlijk isolatiemateriaal in bioconstructieprojecten.

De meest recente cijfers van de bvba zijn schitterend : de hoeveelheid ingezamelde kurken stijgt exponentieel : in 1997 werden 50.000 kurken rondgehaald; in 2000 was dit aantal al opgelopen tot 4,5 miljoen stuks en in 2003 zamelde men zelfs 14 miljoen kurken in! Dit betekent een volume van 52 kubieke meter en een gewicht van 56 ton.

Vermits mond-aan-mondreclame de beste vorm van publiciteit is, willen wij u aansporen uw omgeving te informeren en aan te zetten tot het bijhouden van kurken stoppen, zolen, onderleggers, kurkplaten,...

Elk inzamelcentrum is op de website van de bvba aangeven op een landkaart van België, waarop je kan klikken, met de gegevens van de personen en/of magazijnen waar je de verzamelde kurken kwijt kan. Voor meer inlichtingen kan je best de

website van de bvba
bezoeken en dan pas zal je alles weten over kurk en de talloze kwaliteiten van dit materiaal.


LLee ppeettiitt lliièègge
e
t.a.v. René Hamers
Chemin du Meunier, 7 - 4831 Bilstain
Tel. 087.44.50.21 - 0476.44.93.84
E-mail :
petit.liege@swing.beJulia Limbourg

© Vivat.be 2020