Koreaans rijden!

Sommige automobilisten hebben dezelfde reserves tegenover Koreaanse automerken als hun ouders of grootouders tegenover Japanse wagens hadden. De wind is evenwel van richting veranderd. Momenteel komen Hyundai en in het bijzonder het model Getz als het meest betrouwbare merk en model naar voor in een Brits onderzoek bij de gebruikers.
 


Tijdens een diepgaand consumentenonderzoek heeft het onafhankelijke consumententijdschrift “Which” vastgesteld dat Hyundai behoort tot de zeer kleine en besloten kring van de meest betrouwbare automerken. Het model Getz werd met name als 100% betrouwbaar beoordeeld.

Het Britse consumententijdschrift “Which” voert elk jaar bij zijn lezers een enquête uit die de betrouwbaarheid van het wagenpark in het Verenigd Koninkrijk onder de loep wil nemen en waarvan de uitslag steeds erg geducht, ja zelfs gevreesd, wordt door de automerken. “Which” heeft zijn vraagformulieren aan 80.000 eigenaars van een auto toegestuurd en maar liefst 34.277 hebben geantwoord.

De enquête werd opgedeeld in twee categorieën : voertuigen met een maximumleeftijd van twee jaar en wagens van maximum 8 jaar oud. De vragen bleven dezelfde voor beide categorieën.

De deelnemers werden uitgenodigd hun voertuig te beoordelen op de laatste twaalf maanden van gebruik. Grosso modo werden 3 belangrijke aspecten in overweging genomen : pannes (pannes onderweg, weigering te starten, met uitsluiting natuurlijk van ongevallen en lege batterijen tengevolge van het feit dat men de autolichten vergat uit te doen); defecten (vervangingen van auto-onderdelen, al of niet gedekt door de garantie) en de kleine incidenten zoals rammelen en andere geluiden van diverse aard, lekkages of elektronische problemen.


Betrouwbaarheid

Vertrekkend van de resultaten heeft “Which” twee grote indelingen gemaakt. De eerste indeling hield rekening met de algemene betrouwbaarheid van de automerken, met drie mogelijke evaluaties : slecht, gemiddeld, goed en uitstekend. Slechts vijf merken kregen de beste appreciatie... waaronder geen enkel Duits merk! Hyundai is hierbij de enige Koreaanse autoconstructeur die de vermelding “uitstekend” bekwam bij deze enquête.
De tweede indeling hield rekening met de betrouwbaarheid van afzonderlijke modellen en werd opgesteld op basis van geregistreerde pannes tijdens de laatste twaalf maanden. Het meest opvallende resultaat was de maximale betrouwbaarheid van 100% voor de Hyundai Getz. Geen enkele eigenaar van een Hyuandai Getz heeft met andere woorden te klagen gehad van de minste panne van of het minste defect aan zijn wagen. Zonder meer een uitzonderlijk resultaat!

Gesterkt door andere onafhankelijke betrouwbaarheids- en tevredenheidsenquêtes (zoals deze van JD Power bij EU), ambieert de Hyundai Motor Company tegen 2010 deel uit te maken van de vijf grootste autoconstructeurs. In onze contreien zou het uitbrengen van het nieuwe model Tucson het publieksegment tot wie de Koreaanse nummer 1 zich richt nog moeten vergroten.

Robert Derumes

© Vivat.be 2020