Je kinderen beschermen in de jungle van het internet

Kinderen behoeden voor het aanschouwen van aanstootgevende foto's en teksten is mogelijk. Men kan de computer immers voorzien van een aantal programma's die hiervoor zorgen. Maar er zijn ook buiten de beschermde familiale kring plaatsen waar een kind toegang tot het internet kan krijgen en waar de ouders geen controle over hebben. Daarenboven
garanderen de programma's zelf geen 100 % waterdichtheid. Waarom zou men geen kritisch opvoedingsprogramma over de risico's van het internet overwegen? In Frankrijk en Franstalig België bestaat al zoiets.
 


Dit is de aanpak die men in het programma Educaunet voorstaat. Dit programma werd ondersteund door de Europese gemeenschap in het kader van het Safer Internet Action Plan. Het doel van het opvoedingsprogramma is de kinderen en jongvolwassenen aan te leren van verantwoord te surfen op het internet. Men zet zich in om autonome, kritische en verantwoordelijke jongeren te vormen, die de rijkdom van dit medium weten te appreciëren maar met oog voor de reële en veronderstelde gevaren die ermee gepaard gaan.


 

Niet alleen tegen zaken met een pornografische of seksuele inhoud

Het is interessant om vast te stellen dat het project niet enkel toegespitst is op zaken met een pornografisch of seksueel karakter, maar meer in het algemeen de gevaren van het internet benadert : schadelijke, ongepaste en onwettige inhoud van bepaalde sites, frauduleuze praktijken, het gebruik van een valse identiteit (bvb. tijdens chatsessies), manipulaties,...

Educaunet heeft een aantal opvoedkundige hulpmiddelen ontwikkeld die reeds getest werden bij jongeren tussen 8 en 18 jaar (zowel in België als in Frankrijk). Een twintigtal activiteiten evoceren situaties die men in de wereld van het internet kan tegenkomen : gokspelen (kaartspelen), platformspelen, rolspelen, activiteiten waarbij online en ofline geanalyseerd wordt,... Educaunet stelde een soort multimediakoffer samen met onder meer een gids voor de opvoeder, een cd-rom en een 'Cyber Carnet' (notitieboekje) voor de jongeren.

Tijdens demonstraties bleek dat er heel wat interesse was voor het 'product', zowel van de zijde van de jongeren als de opvoeders (onderwijzers, ouders) en verantwoordelijken voor animatie van openbare instellingen (meer bepaald de bibliothecarissen).


 

Heel toegankelijk

Educaunet werd in België ontwikkeld door Media Animation en een wetenschappelijke onderzoeksgroep van het departement Communicatiewetenschappen van de UCL. Het CLEMI vormde de Franse partner in dit project dat ook in ander Europese landen voet aan de grond moet krijgen.

Een pedagogische koffer werd samengesteld, maar enkel gebruikt tijdens demonstraties en de vorming van opvoeders. De koffer voor de animatoren is wel al te koop en dit voor een zacht prijsje. Het programma werd 'Cliquez futé' gedoopt en door minister Jean-Marc Nollet gesteund. Bepaalde media en een andere minister ontdekten dat een link naar een website op de cd-rom een verbinding opleverde met een 'hete' site. Sommigen maakten hiervan gebruik om het programma af te schrijven. Het is nochtans onmogelijk om je volledig af te schermen in deze eeuwig evoluerende wereld van het internet. Misschien een reden te meer om een vorm van opvoeding in deze materie te realiseren.

In Vlaanderen loopt dit initiatief niet, maar dit artikel kan misschien een aanzet geven om eens over de taalgrens te gaan kijken. Het is in ieder geval een interessant programma en kan sommige mensen misschien op ideeën brengen.


 

Inlichtingen

Media Animation
Rogierlaan 32
1030 Brussel
Tel. : 02/242.57.93
E-mail :

info@media-animation.be

Website Educaunet :
www.educaunet.org

Prijs van de koffer : € 23 (+ 3 euro port in België)
Rekeningnummer : 001-1225500-78 (Media Animation ASBL)
Philippe Allard (in samenwerking met
Veille-citoyenne.be
)


 

© Vivat.be 2020