Hoe innovatie te gelde maken?

Wetenschappelijke onderzoekers staan vaak aan de wieg van innovatie zonder het zelf te beseffen. Hun focus op het technische luik vormt vaak een barrière om ook de commerciële mogelijkheden van hun onderzoek in te schatten. Het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT) wil daar samen met Vlerick Leuven Gent Management School verandering in brengen.
Uit het laatste rapport van de Global Entrepeneurship Monitor blijkt dat de zin om ondernemen in België toeneemt, maar vaak denken ondernemers in spe over niet voldoende vaardigheden te beschikken om daadwerkelijk een organisatie op te richten. Prof. dr. Mirjam Knockaert: “We zijn ervan overtuigd dat als je maar de nodige concepten en tools aanreikt om een concreet businessplan op te stellen, de onzekerheid om te ondernemen zal afnemen.”

De eerste IBBT Entrepreneurial Bootcamp, een lessenreeks van 6 maand voor 15 deelnemers, start in mei. Nadien wordt de lessenreeks nog twee keer hernomen. De opleiding is voornamelijk gericht op onderzoekers met een innovatief idee binnen IBBT en partnerorganisaties. De formule is een combinatie van onderwijs en coaching en stelt als doel dat onderzoekers met een concreet businessplan eindigen.

Er werden intussen al vijf innovatieve ideeën geselecteerd. Die onderzoekers gingen tijdens een ‘matching event’ op zoek naar twee kandidaten waarmee ze een ondernemersteam konden vormen, bij voorkeur uit een andere sector zodat er een vruchtbare mix ontstond.

Vlerick

© Vivat.be 2020