Eindelijk een degelijk classificatiesysteem voor videogames

Dankzij de Interactive Software Federation of Europe (ISFE) beschikken we voor het eerst over een pan-Europees classificatiesysteem voor videogames op console of PC en dit met een classificatie naar leeftijd en inhoud. Zo kunnen de ouders eindelijk gerustgesteld worden bij de aankoop van een videogame voor hun spruit(en) en kunnen de consumenten een duidelijke en gefundeerde keuze maken.


De Interactive Software Federation of Europe groepeert de belangrijkste uitgevers, ontwikkelaars en eigenaars van spelformats. Het nieuwe systeem werd PEGI (Pan European Games Information) gedoopt en behelst een classificatie per leeftijdscategorie en een indicator (pictogram) m.b.t. de inhoud van een game. Het doel is dus van te verhinderen dat kinderen blootgesteld worden aan omwille van de inhoud niet voor hun leeftijd geschikte games. Het nieuwe pan-Europese systeem zou geleidelijk aan de bestaande nationale classificatiesystemen moeten vervangen.


Per leeftijd

Elk videospel zal een leeftijdsindicator bevatten op de romp of het deksel van de doos, die aangeeft dat het spel volgens de ISFE, de groepering van uitgevers, ontwikkelaars en eigenaars van spelformats, geschikt is voor kinderen met een leeftijd die gelijk is aan of groter dan deze die op de doos aangegeven wordt. De verschillende leeftijdscategorieën (3 jaar en ouder, 7 jaar en ouder, 12 jaar en ouder, 16 jaar en ouder, 18 jaar en ouder) zijn dezelfde voor alle betrokken (Europese) landen. Enkel in Portugal en Finland heeft men aantal minieme veranderingen aangebracht aan het systeem. Duitsland zal zijn eigen classificatiesysteem blijven gebruiken zoals dit in de Duitse wet voorzien is.


Qua inhoud

Naast de leeftijdsindicator zal de speldoos ook één of meerdere beschrijvende pictogrammen kunnen bevatten die slaan op de inhoud van het computerspel. Deze pictogrammen zullen normaal op de rug van de speldoos aangebracht worden en de graad van de inhoud zal normaal aangepast zijn aan de leeftijdsclassificatie.


Controle door de ouders

John Brunning, voorzitter van de ISFE, was vol lof over het nieuwe classificatiesysteem dat gebaseerd is op zelfregulatie en niet op censuur : "Het belangrijkste objectief van het nieuwe PEGI-systeem met classificatie per leeftijdscategorie is van eenvoudige en heldere indicaties te geven aan de ouders en volwassenen die de games kopen, zodat de kinderen beschermd zouden zijn tegen elke blootstelling aan spelinhouden die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Het PEGI-systeem harmoniseert deze aanbevelingen voor alle Europese landen, wat de ouders zal in staat stellen van te verhinderen dat kinderen toegang zouden krijgen tot zaken die niet geschikt zijn voor hun leeftijd."

Het nieuwe PEGI-systeem, dat een zelfevaluatie door de uitgevers koppelt aan een onderzoek door een onafhankelijk organisme, wordt voor rekening van de ISFE beheerd door NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media). Dit instituut heeft tijdens het eerste trimester van 2003 al tal van aanvragen moeten behandelen en de eerste producten die de nieuwe logo's en pictogrammen dragen liggen pas sinds eind april 2003 in de winkelrekken.


Philippe Allard
© Vivat.be 2020