Duizend Londonse taxi's rijden op frituurolie

In het Verenigd Koninkrijk, het land van fish and chips, verbruiken de restaurantuitbaters elk jaar tussen 50 en 90 miljoen liter bakolie. Twee Londense bedrijven hadden het idee om de gebruikte olie te recycleren in biodiesel. Tegenwoordig zijn hun klanten taxichauffeurs, die tevreden zijn dat ze hun brandstof goedkoper kunnen betalen.


In het Verenigd Koninkrijk verbruiken restaurantuitbaters jaarlijks tussen 50 en 90 miljoen liter bakolie. Een wet verbiedt hen de verbruikte olie bij het vuilnis of in de riool te gieten, maar toch worden miljoenen liters op deze manier weggeworpen. Dit veroorzaakt ernstige milieuproblemen. Twee Londense bedrijven hebben besloten om dit probleem aan te pakken en meteen tegen de opwarming van de aarde te strijden. Uptown Oil en Pure Fuels recycleren elke week 30.000 liter bakolie en zetten ze om in biodiesel.
Hun klanten zijn momenteel al 1000 zelfstandige taxichauffeurs die tevreden zijn dat ze bij elke volle tank 22 cent kunnen sparen.

Biobrandstof, ja maar ...

Over het algemeen hebben biobrandstoffen niet veel succes, omdat er werd aangetoond dat ze geen echt milieuvriendelijke oplossing vormen. Je moet bijvoorbeeld 30 % meer biobrandstof dan gewone brandstof tanken om dezelfde afstand af te leggen en de CO2-uitstoot zou identiek zijn aan benzine. Biobrandstoffen gemaakt uit planten krijgen eveneens kritiek omdat hun productie grond vereist, terwijl de landbouwgrond al beperkt is. Om biobrandstoffen te produceren, zou je dan minder voedsel kunnen kweken, wat een stijging van de voedselprijzen veroorzaakt.

Het Londense model stelt een ander gebruik van biobrandstoffen voor. Het recycleren elimineert de problemen die samenhangen met de productie.
Volgens de fabrikanten zou de brandstof uit verbruikte bakolie de CO2-uitstoot met 80 % verminderen. Er zou 60 % minder fijn stof zijn dan bij diesel. Sommige studies beweren wel dat de hoeveelheid fijn stof even hoog is als bij benzine.

Alle dieselauto's kunnen op bakolie rijden, hoewel sommige automerken beter lijken te werken dan anderen.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020