Belgen houden van hun auto

73% van de Belgen zegt niet zonder auto te kunnen. Dat is een van de meest opmerkelijke resultaten van een grootscheeps onderzoek naar de status van de auto in zeven Europese landen.


Het Observatorium Europcar voor Vervoer en Mobiliteit heeft voor deze enquête meer dan 5300 mensen ondervraagd. Het Observatorium is een initiatief van de gerenommeerde autoverhuurmaatschappij Europcar en het opiniebureau Opinion Way. Het doel: het gedrag van de Europeanen in de auto en op de weg analyseren, en anticiperen op nieuwe evoluties. De ondervraagde personen (ouder dan achttien) waren afkomstig uit zeven verschillende landen: Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Portugal en België. Opvallend is dat wij ons terdege onderscheiden van onze buren.

Geen persoonlijke auto meer?

Eén op acht Belgen (13%) heeft al eens nagedacht over de mogelijkheid om zijn of haar auto van de hand te doen. Dat stemt overeen met het Belgische gemiddelde, maar in België geven daarbij vooral financiële aspecten de doorslag (69%, tegenover gemiddeld 56% in de andere landen).

Voor zover wij onze wagen al zouden willen verkopen. Liefst 73% van de Belgen zegt absoluut niet zonder auto te kunnen leven (62% in de rest van Europa). 38% gaat bij voorkeur met de auto op vakantie en associeert het voertuig met vrijheid en flexibiliteit. Amper tien procent van de Belgen toont zich bereid om zijn wagen weg te doen als hen alternatieven worden voorgesteld als een huurwagen of car sharing. Dat is het laagste gemiddelde in Europa.

En het milieu?

Meer dan 1 Belg op 4 denkt vaak aan de ecologische impact van zijn of haar wagen. 92% ziet zelfs een rechtstreeks verband tussen de ouderdom van de auto en de mate van vervuiling – dat is de hoogste score in Europa.

In weerwil van dat inzicht lijkt de Belg nog lang niet klaar om ook te investeren in milieuvriendelijke oplossingen voor de vervoersproblemen. Maar 34% is bereid om meer te betalen (38% op Europees niveau), en dan hooguit tussen 5 en 10%, zegt bijna één op drie chauffeurs. De jongere generatie is blijkbaar iets alerter: bijna de helft van alle 18- tot 29-jarigen zouden minstens 5% meer willen betalen voor een milieuvriendelijke auto. (Karel Michiels)

 

 

© Vivat.be 2020