Waarom zien koppels af van hun kinderwens?

Een uitgebreide academische studie peilde bij ruim 10.000 mannen en vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen naar ouderschapsdrempels.

 

 

Waarom geven koppels hun kinderwens op? Op deze vraag trachtte Merck Serono een antwoord te formuleren. In samenwerking met de Universiteit van Cardiff (Wales) voerde het in vruchtbaarheid gespecialiseerde farmaceuticabedrijf een studie uit onder de titel "Starting Families". Meer dan 10.000 mannen en vrouwen afkomstig uit 18 landen namen hieraan deel, waaronder Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije, Rusland, VS, Mexico, Canada, Australië, Japan en China.


De enquête diende in de eerste plaats om te achterhalen waarom slechts 56% van de onvruchtbare koppels om medische hulp vragen en amper 22% de stap zetten naar een vruchtbaarheidsbehandeling.

Zo blijkt de beleving van de kinderwens niet overal dezelfde rol te spelen. In sommige landen bepalen kinderen in mindere mate het levensgeluk. Vooral in China, India, Japan en Rusland hechten koppels minder belang aan hun kinderwens.

Daarnaast toont de studie ook aan dat koppels een geringe kennis hebben inzake vruchtbaarheid. Het inzicht varieert sterk van land tot land. Denemarken, Groot-Brittannië, en Australië trekken hier het voortouw. De ondervraagde koppels in Turkije, Japan en China bleken minder vertrouwd met de problematiek.


De belangrijkste beweegredenen om hulp te vragen in geval van onvruchtbaarheid zijn het beseffen van het probleem, de mogelijkheid om met anderen hierover te praten, een positieve houding ten opzichte van vruchtbaarheidsbehandelingen, een gunstig leefkader en de voortplantingskansen naargelang de leeftijd.

Opvallend is dat hoe meer personen gehecht zijn aan hun carrière of geloof, hoe minder ze de behoefte hebben om hulp te vragen of een behandeling te ondergaan.

© Vivat.be 2020