Voortplanting zonder seks

Het gekloonde schaap Dolly (foto) zag er stralend uit maar als mensheid zullen we met kunstmatige bevruchting niet ver komen. Als we dat met z’n allen zouden gaan toepassen zou het de natuurlijke selectie ernstig verstoren. Vergelijk het met zalmen die men kweekt in fuiken in de zee. Drie generaties kweken zonder natuurlijke selectie en de zalmen kunnen in het wild niet meer overleven.


Klonen kunnen we al. Laat een eicel in achten delen en je kunt acht genetisch gelijke individuen creëren. Met volwassen mensen ligt dat heel anders. Er is het ‘gewone’ DNA in de kern van de cellen. Er is echter ook het mitochondrische DNA dat zich in het protoplasma van de cellen, buiten de celkern, bevindt. We erven het, via de eicel, exclusief van onze moeder. Het bepaalt mede wie we zijn. Het klonen van volwassenen kan dus nooit volwaardig identieke individuen opleveren. Tenzij we ooit een manier vinden om ook dat mitochondrische DNA te klonen.

Het is een waanidee dat we in staat zouden zijn om door te klonen zomaar een of ander ideaal volwassen beeld kunnen reproduceren. Toch zouden we het klonen van cellen kunnen uitbreiden. Een eeneiige zestigling bij verschillende draagmoeders inplanten op verschillende tijdstippen bijvoorbeeld. Om dan te onderzoeken wat biogrammatisch is ingegeven, en wat niet. Dit zou kunnen door al die embryo’s over heel de wereld in baarmoeders te verspreiden en deze dan te volgen. Zo’n onderzoek is de sluitende manier om de grens tussen biogram en cultuur te weten te komen.

Daarom zijn studies over identieke tweelingen ook zo waardevol.
Intellectueel lijkt dat type van klonen mij heel nuttig. Ik zie ook geen ethische problemen. Als we koppels dan toch vruchtbaar maken met andermans embryo’s, waarom dan niet zestig koppels een embryo geven van dezelfde cel? Dat is een experiment waar we heel veel uit zouden kunnen leren. Misschien wordt de duizenden jaren oude astrologie dan alsnog erkend als een positieve wetenschap. We zouden in elk geval allemaal verbaasd staan. De genetici omdat al die individuen toch nog zo van elkaar verschillen. Hun critici, de mensen die meer geloven in de invloed van omgevingsfactoren, omdat de gekloonden zo onnoemelijk veel gemeen hebben, ondanks hun verschillende zwangerschappen, voeding, opvoeding, educatie, cultuur en gewoonten. (Jeff Hoeyberghs)

            © Vivat.be 2020