Seksualiteit en ouder worden

"Als je oud bent, heb je geen behoefte meer aan seks". Deze uitspraak zou de houding kunnen samenvatten die in onze westerse maatschappij heerst tegenover seksualiteit bij senioren... en hun ouders. Er bestaan verschillende redenen voor deze denkwijze. Seksualiteit en ouders blijft een taboeonderwerp. Ouders zijn voor hun kinderen aseksuele wezens tot op de leeftijd dat ze zelf seksueel volwassen worden.


Waarom ligt hier een taboe op? In de eerste plaats door onze opvoeding : we leerden dat seksuele contacten dienen voor de voortplanting, om de menselijke soort te laten overleven, om een gezin te stichten, m.a.w. om kindjes te maken. Wat hiervan afwijkt wordt voor pervers versleten : homoseksualiteit, plezier. Seks omwille van het plezier is goed als je jong en mooi bent, maar daarna wordt het verdacht!

Studies tonen evenwel aan dat bij mensen van de 3de en de 4de leeftijd de seksuele activiteit wel afneemt in kwantiteit, maar kwalitatief beter wordt. Vrouwen hebben minder te kampen met angst met betrekking tot hun lichaam; doordat ze meer ontspannen zijn, kunnen ze ook meer genieten. Al spreekt men soms van sleet op een relatie, toch stelt men niettemin vast dat de seksuele contacten tussen mensen die al lang samen zijn vaak kwalitatief veel beter zijn. Vermits de kinderen het nest hebben verlaten kan een koppel ook meer energie steken in hun relatie.

Bij de vrouw kwam men zelfs tot onthutsend cijfermateriaal, want de orgasmenfrequentie zou elke tien jaar toenemen tot op de leeftijd van 80 jaar. Wat de heren betreft die last hebben van vroegtijdige zaadlozingen: ook hier zou dit met de leeftijd beteren.

Een ziekte kan een rem betekenen op de seksuele activiteit. Mensen die met een kanker af te rekenen kregen, kampen vaak met depressies, die de interesse voor seks sterk doen verminderen. Problemen met de prostaat veroorzaken bij mannen ook een diabetes, en dat is op zijn beurt een belangrijke oorzaak van impotentie. Mensen met hartklachten hebben vaak schrik om opnieuw seks te hebben. Ook een chirurgische ingreep kan aan de basis liggen van het stopzetten van seksuele relaties. Men kan hieruit wel afleiden dat fysische oorzaken vaak minder belangrijk zijn dan psychologische. Impotentie en frigiditeit worden over het algemeen verholpen door een betere communicatie tussen de partners en dit ongeacht de leeftijd.

In een rusthuis

Oudere mensen die hun zelfstandigheid kunnen behouden hebben het geluk om zelf in alle vrijheid te kunnen beslissen of ze nog de liefde willen bedrijven. Vanaf het moment dat deze mensen daarentegen opgenomen worden in een instelling meent men dat ze dit aspect van hun leven maar beter kunnen achterwege laten. Deze mensen hebben zelf vaak de neiging om de mening te onderschrijven dat ze, vermits ze geen nut meer hebben voor de maatschappij, geen recht meer hebben op intimiteit of seks. Rusthuizen nemen trouwens zeer verschillende houdingen aan ten opzichte van het aspect seksualiteit bij hun patiënten : van toegelaten tot strikt verboden.

"Tot op welke leeftijd kan men de liefde bedrijven? Tot als je ogen zich voorgoed sluiten," bevestigde Denise Badeau, professor in de seksuologie aan de Université du Québec in Montreal. Om even over na te denken... en toe te passen...

Julia Limbourg

© Vivat.be 2020