De ideale relatietest

De True Compatibility Test (TCT) gaat door voor de meest betrouwbare on-line relatietest, gebaseerd op wetenschappelijke informatie en professionele criteria. Zoals de doorslaggevende variabelen in een relatie bijvoorbeeld, de basisvaardigheden – en eigenschappen die een relatie kunnen maken of breken. Als deze thema’s niet aan bod komen in een relatietest, is hij wellicht ook niet betrouwbaar.


Om de vragen van de relatietest zo exact mogelijk te formuleren, hanteert

TCT
volgende fundamentele parameters.

 • Communicatiestijl
  Goede communicatie is het fundament van een hechte relatie en verhogen de kans op geluk aanzienlijk. Ook intimiteit en seksualiteit zijn gebaat bij communicatie. Het gebrek aan emotionele nabijheid en gevoelens van vervreemding liggen vaak aan de grondslag van depressies. In gewone mensentaal: goed met elkaar kunnen praten.
  Een open geest is mooi meegenomen in die communicatie: tolerantie voor humeurigheid, voor verschillende meningen en levensdoelen. Een gebrek aan openheid resulteert in minder respect en vertrouwen voor de andere.
  Ook ‘zelfonthulling’ (de mate waarin je jezelf kan en wil blootgeven) en de hoeveelheid communicatie spelen een bepalende rol in de partnerkeuze. Het is altijd zoeken naar het juiste evenwicht.

 • Conflictbeheersing
  Hoe ga je om met kleine en grote conflicten? Alleszins niet competitief, dominant, passief, agressief, ontwijkend of onderdanig. Wie de juiste technieken ontwikkelt om problemen en meningsverschillen op een rationele manier aan te pakken, maakt veel meer kans om een langdurige relatie op te bouwen. Ook de bereidheid om een conflict op te lossen wordt meegenomen in de paramaters van TCT.

 • Sociaal leven.
  Zonder sociale vaardigheden is niet alleen je relatie tot mislukken gedoemd. De meeste mensen vinden het bijzonder aangenaam als hun partner zich in gezelschap niet goed weet te gedragen.
  Denk ook goed na over de tijd die u wenst te spenderen buiten de relatie. Onenigheid op dat vlak kan tot jaloezie, wrok, frustraties, verlatingsangst en afwijzing leiden. Stellen die een goed evenwicht vinden tussen de tijd die ze samen doorbrengen en hun buitenechtelijke activiteiten kunnen de voortzetting van hun relatie met meer vertrouwen tegemoet zien.
   
 • Seksleven.
  Vergis u niet, seks is lang niet de belangrijkste factor in een relatie, toch niet voor de meerderheid van de mensen (35% volgens een recent onderzoek van Queendom.com). We zegden het al eerder: seksuele intimiteit is in de eerste plaats een bondingmiddel, een manier om je liefde en verbondenheid te uiten.
  De houding tegenover seksualiteit en het seksueel gedrag (ondermeer libido en frequentie) moeten dus zeker aan bod komen in een goede relatietest, met name de houding tegenover wat aanvaardbaar is in bed (of op de keukentafel) en de bereidheid om te experimenteren. Verder kunnen ook het seksuele verleden van beide partners en seksuele trouw een doorslaggevende rol spelen.

 • Persoonlijke kenmerken.
  Gewetensvol (zelfdiscipline, organisatietalent, planning, betrouwbaarheid), integer (eerlijkheid en loyaliteit), avontuurlijk (nieuwe en opwindende activiteiten houden een relatie levend), rigide (opofferingsgezindheid, bereidheid tot compromis, flexibiliteit), dominantie (assertiviteit, tolerantie, behoefte aan steun en controle), attitudes (tegenover het andere geslacht, geld, politiek, ouderschap, relaties, romantiek): het zijn stuk voor stuk individuele eigenschappen die een relatie ieder op hun manier kunnen besmeuren of versterken.

 • Hechtingstijl
  Belangrijkste thema’s in de tests van TCT: afhankelijkheid, veiligheid, jaloezie, de behoefte aan privacy, persoonlijke ruimte en persoonlijke vriendschappen.

 • Stressreactie
  Alle relaties komen wel eens onder de stress te staan. Hoe ga je daar mee om? De reactie op stress is bij iedereen verschillend. TCT onderzoekt de emotionele intelligentie van de kandidaten.

 • Geestelijke kracht.
  Neurotisch gedrag heeft een zeer negatieve invloed op relaties. Maar relatieproblemen veroorzaken zelf ook symptomen van depressie en vervreemding. Zelfvertrouwen is in elk geval een fundament van de tevredenheid over een relatie (vooral bij mannen), terwijl negatief emotioneel gedrag (woede, verdriet, misprijzen) het verschil maakt tussen tevreden en ontevreden stellen.

De ideale relatietest: de vragen

Op basis van deze parameters stelt TCT een gestructureerde lijst op van gerichte vragen. Om u een indruk te geven van deze hoogstaande relatietests geven we u graag enkele van die vragen mee. Een score krijgt u niet maar een goede voorbereiding is het halve werk.

1. ‘Kwetsbaarheid’
Ik vind het ____ om dingen te zeggen als ‘Ik hou van je’ en ‘Ik ben gelukkig dat ik jou gevonden heb.

heel gemakkelijk

gemakkelijk

raar

moeilijk

heel moeilijk

Ik geef mensen het voordeel van de twijfel

 1. helemaal juist

 2. min of meer juist

 3. een beetje juist

 4. een beetje fout

 5. helemaal fout

2. ‘Open mind’

Ik waardeer dat mijn partner ik meningsverschillen hebben want als we erover praten, groeien we als mensen.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

Ik moedig mijn partner aan om haar/zijn doelen na te streven, ook al ben ik het er niet mee eens.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist/min of meer onjuist/helemaal onjuist

 

3. ‘Communicatievaardigheden’

Ik ga helemaal op in wat ik zeg en merk niet dat de anderen zich verveeld of aangevallen voelen.

 1. bijna nooit

 2. zelden

 3. soms

 4. redelijk vaak

 5. meestal

Ik probeer gevoelig te zijn voor de behoeften van anderen en te anticiperen op hun reacties.

 1. altijd

 2. vaak

 3. soms

 4. zelden

 5. nooit

4. ‘Seksuele uitstraling’

Seksuele fantasieën zijn natuurlijk.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

Hoe vaak zou u idealiter graag seks hebben?

 1. minstens één keer per dag

 2. twee tot drie keer per week

 3. één keer per week

 4. twee tot drie keer per maand

 5. één keer per maand of minder

 

5. ‘Interactie met anderen’

Stel dat u samen met twee collega’s in aanmerking komt voor promotie, hoe hoog schat u dan de kans dat u zelf de gelukkige zult zijn?

 1. Onbestaande

 2. Onwaarschijnlijk

 3. Fiftyfifty

 4. Waarschijnlijk

 5. Bijna zeker

Tijd doorbrengen met anderen vind ik vermoeiend.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

6. ‘Sociaal netwerk’

Ik ben heel close met mijn familie.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

Zonder mijn geliefden zou ik verloren zijn.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

7. ‘Gewetensvol handelen’

Als ik beloof om iets te doen…

 1. vergeet ik het.

 2. doe ik het als/wanneer ik ertoe kom.

 3. doe ik het tenzij er iets belangrijkers tussenkomt.

 4. doe ik het.

Als het over ordelijkheid gaat, ben ik…

 1. een sloddervos.

 2. af en toe een sloddervos.

 3. gemiddeld.

 4. een kleine netheidsmaniak.

 5. een grote netheidsmaniak.

 

8. ‘Integriteit’

Mijn vrienden zouden zeggen dat ik…

 1. doodeerlijk ben.

 2. meestal eerlijk ben.

 3. de waarheid soms geweld aan doe.

 4. volstrekt ongeloofwaardig ben.

Als ik te laat ben voor een afspraak,

 1. neem ik contact op met de mensen die ga ontmoeten.

 2. haast ik me maar bel ik niet.

 3. zie ik wel wanneer ik aankom.

9. ‘Zin voor avontuur’

Ik laat me gaan met de flow en maak me niet druk.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

Ik ben een gewoonheidsdier.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

10. ‘Rigiditeit’

Ik doe de dingen bij voorkeur zoals ik ze altijd gedaan heb.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

U en uw partner hebben een uitgesproken meningsverschil. Bent u bereid om er afstand van te nemen?

a) Ja, ik laat het zo.

b) Hangt ervan af hoe belangrijk het thema is.

c) Nee, ik zal hem/haar proberen te overtuigen van mijn standpunt.

d) Nee, ik wil dat mijn partner mijn standpunt aanvaard.

11. ‘Dominantie’

Zelfs als ik behoorlijk boos ben op mijn partner, kan ik dat maar moeilijk ter sprake brengen.

 1. meestal

 2. vaak

 3. soms

 4. zelden

 5. nooit

Ik verzeker mij ervan dat mijn partner mijn standpunt te horen krijgt.

 1. meestal

 2. vaak

 3. soms

 4. zelden

 5. nooit

12. ‘Gezonde hechting’

Ik geraak meer gehecht aan anderen dan zij aan mij.

 1. helemaal juist

 2. grotendeels juist

 3. min of meer juist

 4. min of meer onjuist

 5. helemaal onjuist

Ik heb ___ behoefte aan bevestiging van mijn partner over mijn/haar gevoelens voor mij.

 1. constant

 2. vaak

 3. af en toe

 4. zelden

 5. nooit

13. ‘Psychologische kracht’

De mensen zeggen dat mijn humeur onvoorspelbaar is.

 1. zeer vaak

 2. vaak

 3. soms

 4. zelden

 5. nooit

Als ik voor een probleem sta, ben ik in staat om een doeltreffende oplossing te bedenken.

 1. bijna nooit

 2. zelden

 3. soms

 4. vaak

 5. meestal

Uit: Psychometric Description of the True Compatibility Test – A Proprietary Online Matchmaking System (Rense Lange – Illinois Board of Education, Ilona Jerabek – Queendom.com, James Houran –

TRUE.com
)

 

 

© Vivat.be 2020