De centra voor gezinsplanning

Zo'n dertig jaar geleden verschenen de eerste centra voor gezinsplanning, die zich aanvankelijk vooral toelegden op gynaecologische raadplegingen. Hun activiteiten overstegen evenwel al snel dit actieterrein. Seksuologische raadplegingen hebben hier intussen ook ruim hun plaats gevonden.


Gezinsplanning beperkt zich dus niet tot gynaecologische onderzoeken of het voorschrijven van contraceptiemiddelen voor adolescenten, zoals men soms denkt. In deze centra worden eveneens psychologische, sociale en juridische consultaties georganiseerd. Relatieproblemen of familiale conflicten kunnen hier ook behandeld worden en dit zowel door traditionele raadplegingen als bemiddelingssessies.

Van bij het begin van de centra voor gezinsplanning stonden ook de problemen centraal waarmee veel mensen geconfronteerd worden : impotentie, ejaculatio praecox (vroegtijdige zaadlozing), anorgasmie (frigiditeit), dyspareunie (pijn bij seksuele contacten).

Men kan dus ook met seksuologische problemen aankloppen bij de centra voor gezinsplanning, zolang men eerst nagaat of het probleem geen organische oorsprong heeft. Het grote voordeel van deze centra is niet alleen de lage drempel en de toegankelijkheid, maar ook het "gedepsychiatriseerde" karakter door de aanwezigheid van een medisch team samengesteld uit verschillende medische disciplines. Een seksueel probleem kan daardoor op een globale manier benaderd worden. Het kan immers enkel de uiting zijn van een relationeel probleem.


De federaties van centra voor gezinsplanning

De verschillende federaties kunnen meer informatie verschaffen over de centra voor gezinsplanning in het algemeen en centra in je buurt.

Belgische Federatie voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
Meersstraat 138 D
9000 Gent
09/221 07 22
fax. 09/220 84 06
Mail : cgso@pandora.be
Website : www.cgso.be

Fédération francophone pour le Planning familial et l'Education sexuelle
rue de la Tulipe, 28
1050 Bruxelles
Tel. 02/502 82 03
Fax. 02/502 56 13
Mail : flcpf@freegates.be

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) : voor info over de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Diksmuidelaan 50
2600 Berchem
Tel : 03/366 15 40
Fax : 03/366 11 58
E-mail: post@steunpunt.be
Website : www.steunpunt.be


Philippine Campener© Vivat.be 2020