Vlaming weegt te zwaar op het milieu

De ecologische voetafdruk van de Belgische economie blijft toenemen. Dit meldt het WWF in een recent rapport over hoe de milieu-impact van België in de periode 1961-2006 evolueerde.  De milieu-organisatie formuleert een aantal voorstellen voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen.Ter ondersteuning van het Living Planet Report 2010, waarmee het WWF om de twee jaar peilt naar het wel en wee van de wereldwijde biodiversiteit, publiceerde de landelijke afdeling het rapport ‘België en zijn ecologische voetafdruk’. Hieruit blijkt dat de Belgische ecologische voetafdruk sinds begin jaren ’90 gestaag toenam.

Vlaanderen heeft duidelijk een groot aandeel in deze toename. Uit recente berekeningen uitgevoerd door Ecolife vzw blijkt immers dat de gemiddelde Vlaming anno 2004 een ecologische voetafdruk had van 6,3 globale hectare (gha). Oftewel drie maal zoveel als dat van de gemiddelde aardbewoner!
 


Opvallende tendensen die blijken uit het WWF-rapport zijn de stijging van de voetafdruk van energiegebruik en de toenemende import van bepaalde hulpbronnen. Die trends zijn te verklaren door ons veranderende consumptiegedrag (meer vleesconsumptie, intensiever energieverbruik) maar ook door nieuwe productiewijzen (intensivering van de landbouw, verhuizing van de industrie naar het buitenland...).

Elders in Europa komt het WWF tot positievere vaststellingen. Zo daalde in Duitsland de voetafdruk per inwoner met 29% tussen 1979 en 2005. Om tot gelijkaardige resultaten te komen, is er in België waarschijnlijk nood aan radicalere veranderingen qua productie en verbruik.

Meer info:

Living Planet Report 2010

De Belgische ecologische voetafdruk

 

© Vivat.be 2020