Op zoek naar zwammen in de tuin

Op 16 en 17 oktober stuurt Natuurpunt iedereen de tuin in om op zoek te gaan naar paddenstoelen. In je eigen tuin kan je ongetwijfeld één en ander vinden. Als het tenminste genoeg regent, want water is essentieel voor paddenstoelen. Met meer dan 4000 soorten in Vlaanderen vertegenwoordigen de zwammen een belangrijk deel van onze biodiversiteit.Paddenstoelen zijn niet echt geliefd. Veel mensen zijn paddenstoelen liever kwijt dan rijk. Paddenstoelen vertellen ons nochtans heel wat over de toestand van natuur en milieu. De grote verscheidenheid in kleur, vorm, geur en smaak spreken tot de verbeelding van groot en klein. Door de organisatie van dit paddenstoelenweekend wil Natuurpunt bewust maken van de biodiversiteit in eigen tuin en motiveren om bepaalde soorten een duwtje in de rug te geven met een paar eenvoudige tips.

Een groot deel van de paddenstoelen staat op de Rode Lijst en gaat sterk achteruit. De weidechampignon bijvoorbeeld was vroeger algemeen maar wordt nu nog zelden gezien. Zelfs algemene graslandsoorten zoals vlekplaten, mosklokjes, mycena’s en weidekringzwammen worden tegenwoordig zelden in gazons waargenomen.

Na een regenbui verschijnen de paddenstoelen snel, maar de meeste soorten verdwijnen ook weer vlug. De kunst is om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn om ze te kunnen zien.

Paddenstoelen zijn niet alleen mooie en mysterieuze verschijningen, sommige paddenstoelen blijken een grote indicatorwaarde te hebben voor een aantal factoren van verstoring zoals luchtverontreiniging, zure neerslag, verontreiniging met zware metalen of voor het bepalen van de natuurwaarde van terreinen. In een aantal gevallen lenen paddenstoelen zich zelfs beter als bioindicator dan hogere planten.

Iedereen met een tuin kan meedoen. De werkwijze is heel eenvoudig: je gaat op zoek in je tuin en probeert de soorten op naam te brengen aan de hand van de brochure. Op de website vind je nog een paar soorten extra en tips om de soorten te herkennen.

Meer informatie is te vinden op

www.natuurpunt.be/paddenstoelen
: er staan foto’s van vaak voorkomende paddenstoelen in tuinen, je leest er hoe je paddenstoelen kan herkennen. Je vindt er ook het telformulier.

foto: Leo Janssen

© Vivat.be 2020