De Oosthoekduinen, een nieuw natuurparadijs

Zondag 7 maart 2004 werd in aanwezigheid van Vlaams milieuminister Jef Tavernier een nieuw natuurdomein geopend in De Panne. Het 190 hectare grote domein moet een prachtig natuurparadijs worden voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. De Oosthoekduinen vormen een uniek stukje natuur, dat heringericht werd om de zeldzame duinen en duinbossen beter te beschermen, maar tegelijk toegankelijk blijft voor kusttoeristen.


De Oosthoekduinen strekken zich uit over het grondgebied van de kustgemeente De Panne. Het gebied bestaat uit duinen, bos en de duinzoom. Centraal ligt het Calmeynbos, een goed ontwikkelde bosaanplant met spontane verjonging. Zowel ten oosten (de eigenlijke Oosthoekduinen) als ten westen (de Krakeelduinen) ligt een halfopen duinlandschap. Het gedeelte van het projectgebied in het zuidoosten, dat bestaat uit akkers en weilanden, vormt één van de laatste plaatsen aan de kust waar de duin-polderovergang niet onderbroken wordt door een verharde weg. Er is daarnaast een grote verscheidenheid aan biotopen : bos, duinen begroeid met struweel, duinen begroeid met gras, mosduinen, kale zandvlakten en alle mogelijke overgangen. De overgangszone tussen duinen en polders werd erkend als Vlaams Natuurreservaat.

Men heeft de laatste jaren hard gewerkt om via een natuurinrichtingsproject een half-natuurlijk landschap te herstellen. Een dergelijk gebied heeft nood aan een actief natuurbeheer omdat anders bepaalde habitattypes verloren gaan. De bomen en bossen verdringen anders geleidelijk de duingraslanden. In de Oosthoekduinen worden daarom in een afgebakende graaszone met waardevolle duinen ezels en (binnenkort) runderen uitgezet die de jonge boomscheuten permanent zullen afgrazen. De dieren eten gras, struiken en jonge boompjes, zorgen er zo voor dat bomen en struiken niet de overhand krijgen en helpen dus de vroegere duingraslanden te beschermen en uit te breiden.

De zeldzame duinen, duinbossen en duingraslanden worden ook door een aantal andere ingrepen beter beschermd en hersteld. In de Krakeelduinen werden bijvoorbeeld bomen gekapt die andere soorten bomen, struiken en duingrassen verdrongen. In de overgang van de duinen naar de polders zijn de poelen groter gemaakt om amfibieën betere kansen te geven.

Tegelijkertijd krijgen natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers nog meer mogelijkheden. De mountainbikers krijgen er zelfs een apart circuit. Tot voor de implementatie van het natuurinrichtingsproject was er evenwel teveel recreatie en de kusttoeristen brachten schade toe aan het natuurgebied (vooral de mountainbikers). In de toekomst zal recreatie mogelijk blijven en zelfs bevorderd worden, maar niet meer overal en beter geleid. Nieuwe ingangen en infoborden moeten hierbij bijvoorbeeld helpen. Verder werd een uitkijkplatform gebouwd vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op het duinengebied. De Oosthoekduinen zullen 's zomers zeker in trek zijn bij de kusttoeristen.

Paul Willems

© Vivat.be 2020