De groene rand van Turnhout

De naam ‘Heizijde’, het ‘gehucht aan de rand van de heide’, verraadt dat deze groene buitenrand van Turnhout ooit een ander uitzicht had. Het was een bultig heideland met hier en daar een stuifduin, waarin herders met hun schaapkuddes rondzwierven.

 


 

Enkele wevers kwamen zich aan de Heizijde vestigen en sponnen en weefden de schapenwol tot stevige stof, de tijk. Het oprichten van een blekerij in de 17de eeuw was een zegen voor deze tijkwevers. Voordien moesten ze immers naar Dordrecht of Rotterdam om hun garens te bleken. Nu kon het op de Heizijde zelf.

De ‘Blijkhoeve’ ligt tegenover Boones Blijk en vewijst naar de blekerij die er ooit ontstond. Het waswater werd via grachtjes aangevoerd uit de hogerliggende heidevennen ten noorden van Turnhout. Pittig detail: het klokje op het dak van Boones Blijk. Als dat geluid werd, moesten de sluisjes open of dicht gezet, de dijkjes doorstoken of afgedamd worden.

Wandelend over de Heizijde passeren we verschillende vennen: Boones Ven, de Vennekens, het Muizenven en het Peerdsven, restanten van het veengebied waaruit de blekers van de Heizijde hun waswater onttrokken. Het zijn de oudste getuigen van dit oorspronkelijke heidegebied. Verderop het Haverven, Kleine en grote Klotteraard, Zwartwater, Zandven, Koeven. Verder gaat het over de grens van Turnhout, over het grondgebied Merksplas.
Andere interessante bezienswaardigheden: de ‘Nieuwe Bossen’ (ontstaan in de 17de eeuw), het ‘Bels Lijntje’, sinds 1973 een groene fietsroute, daarvoor een spoorweg, de vroegere waterwinning van Turnhout, oude steenbakkerijen, de Nattenloop, het Weversgoor (een reliëfrijk grasland met plassen en een vogelkijkwand), het bronnengebied van de Mark (vandaar de naam ‘Merksplas’), Klein Engeland (centraal ligt een hoeve) een voormalige beruchte smokkelweg, het Boswachtershuisje, de Gasthuishoeve, en dat allemaal temidden uitgestrekte weien en bossen, doorkruist met brede lanen en wandelpaden.

Voor de inwendige mensen bevelen we graag De Blijkhoeve aan van Boer Mertens en taverne Pitsstop 't Zwart Water.
 

Mmv Austria Freunde

© Vivat.be 2020