Vakantieverblijven: op Zoover vind je het advies van reizigers

Zoover profileert zich als de belangrijkste onafhankelijke adviessite van en voor reizigers in Europa. De website kent ‘Zoover Certificates’ toe. De best beoordeelde verblijven worden beloond met een ‘Zoover Select’-stempel.

 


Zoover is opgericht in 2005, en kan zich ondertussen de belangrijkste site voor vakantieverblijf-advies in de Benelux noemen. Na het succes in de Benelux verscheen in 2008 zoover.fr op de competitieve Franse markt van reissites, met als doel binnen de drie jaar deel te gaan uitmaken van de tien meest bezochte reissites in Frankrijk.

De Zoover Certificaten

Zoover biedt op zijn site informatie en advies over meer dan 200.000 vakantieverblijven verspreid over de hele wereld. In 2009 heeft Zoover voor het eerst de 2870 best beoordeelde verblijven (hotels, campings, guesthouses…) op een lijst gezet. De eerste 800 werden beloond met een   ‘Zoover Certificate’.
3 logeeradressen kregen van de Zoovernauten een tien op tien:

  •  Bed&Breakfast De Waterzooi in Gent (België);
  •  Parkhotel in Kortrijk (België);
  •  hotel Freeland in Amsterdam.

In Frankrijk kreeg de guesthouse Mas Vacquières in Saint Just en Vacquières (Gard) de beste beoordeling over alle categorieën, met een score van 9,9/10.
De Franse logeerplekken die de beste score kregen van de Zoovernauten zijn :
•   Categorie Bed&Breakfast:  Mas Vacquières (Gard)
•   Categorie camping: Les Matherons (Provence Alpes Côte d'Azur)
•   Categorie hotel: Disneyland (Marne la Vallée)
•   Categorie appartement: Le Palatin (Provence Alpes Côte d'Azur)

Zoover Select

Zoover gaf 2.870 logeerplekken die de beste beoordeling kregen op de 16 Zoover-sites het label  ‘Zoover Select’, iets waar de etablissementen mee kunnen uitpakken aan hun toegangspoort.
De adressen zijn makkelijk terug te vinden op de site dankzij een zoekfilter  ‘Zoover select 2009’. Op die manier kunnen surfers hun eigen top 10 van best beoordeelde logeerplekken samenstellen voor hun vakantiebestemming.

De tevredenheid van reizigers

Beoordelingen en adviezen van andere reizigers nemen voor alsmaar meer mensen een belangrijke plaats in bij het uitkiezen van het vakantieadres, terwijl reizigers ook vaker hun reis boeken op het internet.
Dankzij de ‘Zoover Certificates’ en de ‘Zoover Select’-labels krijgt het geselecteerde verblijf de erkenning die het verdient, terwijl je de zekerheid hebt dat de beoordeling voor honderd procent gegeven is door andere reizigers die direct of via een touroperator in het logement hebben gereserveerd.
Volgens Raphaël Lucien, Country Manager voor Frankrijk, is de lancering van de  ‘Zoover Certificates’ en van de  ‘Zoover Select’-labels de perfecte illustratie van de doelstelling van Zoover, namelijk: "een transparantie creëren waar iedereen van meeprofiteert. Reizigers kunnen nare verrassingen vermijden, en met nog meer zekerheid de goede logeerbestemmingen uit de massa filteren. Het personeel en de eigenaars van de logeerplekken die het spel willen meespelen, zullen hun beste beentje voorzetten voor de klanten, en krijgen daarvoor als erkenning het ‘Zoover Select-label’".

• 

www.zoover.be

Robert Derumes

 

© Vivat.be 2020