Toegankelijkheidsinformatie m.b.t. toerisme en vrije tijd voor gehandicapten

Voor gehandicapte personen en hun begeleiders is het niet altijd makkelijk een uitstap te plannen of bijvoorbeeld een trip te maken. Hoe kan je immers te weten komen of bepaalde hotels, musea, gemeentehuizen, culturele centra en andere toeristische voorzieningen toegankelijk zijn of over de nodige infrastructuur beschikken voor mensen
met beperkingen. Nu bestaat er evenwel een website waar dergelijke informatie verzameld en verstrekt wordt.


De website

www.toegankelijkvlaanderen.be
biedt een schat aan betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van gemeentehuizen, hotels, musea, culturele centra en andere toeristische voorzieningen. De website is een belangrijk resultaat van het Europese project 'Libretto'. De Vlaamse Overheid steunt dit project via Toerisme Vlaanderen en dit voor een totaalbedrag van ongeveer 75.000 euro.

Voor personen met beperkingen is informatie over toegankelijkheid essentieel om vlot te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De nieuwe website komt tegemoet aan die behoefte. "Toerisme en vrije tijd zijn belangrijke facetten van het maatschappelijk leven, daarom werken we al jaren met Toerisme Vlaanderen aan de uitvoering van een actieplan Toegankelijkheid. Betrouwbare en gedetailleerde informatie verschaffen is één van de actiepunten. Daarom zijn we voluit in Libretto gestapt," stelt minister Landuyt.

Het Europese project 'Libretto' stippelde een eenvormig systeem uit om informatie over toegankelijkheid te verzamelen en weer te geven. De methode werd ondertussen toegepast op ongeveer 250 gebouwen en andere voorzieningen (hotels, centra voor sociaal toerisme, musea, sporthallen, culturele centra, gemeentehuizen,.). De toegankelijkheidsinfo van deze items is nu te raadplegen via de website. Renaat Landuyt: "Personen met beperkingen krijgen daardoor meer onafhankelijkheid. Ze kunnen via de website zelf uitmaken waar en hoe ze kunnen participeren aan vakantie en vrije tijd. Voor bijkomende informatie of goede raad kunnen ze overigens ook al enkele jaren terecht bij het Infopunt Toegankelijk Reizen, ondergebracht bij Toerisme Vlaanderen. Al deze inspanningen kaderen in ons beleid 'Toerisme voor Allen' dat de vakantieparticipatie van een aantal doelgroepen zoals jongeren, mensen met beperkingen en personen die in armoede leven wil ondersteunen en aanmoedigen."

Libretto is een Europees (Interreg III) project voor het Benelux Middengebied. In het kader van Libretto werken Vlaamse en Nederlandse organisaties gedurende drie jaar samen. Het project wordt gecoördineerd door vzw Toegankelijkheidsbureau. Aan Vlaamse zijde participeren Toerisme Vlaanderen, Provincie Limburg en Provincie Vlaams-Brabant financieel en inhoudelijk aan het project. Libretto bestrijkt in eerste instantie slechts Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, maar er zijn concrete plannen om het uit te breiden naar het gehele Vlaamse grondgebied.


www.toegankelijkvlaanderen.be


Bron : Persmededeling van Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt, 26 april 2004.


Paul Willems
 

© Vivat.be 2020