Bereken de ecoscore van je auto


De ecoscore is een puntensysteem dat de milieuprestaties van een voertuig inschat. Daarvoor houdt het rekening met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden van 0 tot 100. Hoe dichter een voertuig bij 100 komt, hoe milieuvriendelijker het is.

De ecoscore houdt rekening met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) die een opwarming van de aarde tot gevolg hebben, en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook de impact van bepaalde emissies op ecosystemen wordt in rekening gebracht, en in mindere mate ook de geluidsproductie.

Een voertuig met een ecoscore lager dan 50 kan als zeer milieuonvriendelijk worden beschouwd. Voertuigen met een ecoscore van meer dan 70 zijn dan weer milieuvriendelijke wagens. De milieuvriendelijkheid van de voertuigen met een ecoscore tussen 50 en 70 neemt toe naarmate ze dichter bij 70 komen. In bijna alle categorieën van voertuigen kan men nieuwe voertuigen vinden met een ecoscore hoger dan 65.


Een voertuig met een 10% lager verbruik scoort al snel 2 ecoscorepunten beter, en een dieselvoertuig uitrusten met een roetfilter doet de ecoscore met gemiddeld 5 punten stijgen. LPG-voertuigen waarvan de LPG-installatie achteraf gemonteerd werd, zijn hier niet terug te vinden, maar in het algemeen kan gesteld worden dat deze voertuigen beter scoren dan hun tegenhangers op benzine.

Bereken ook de ecoscore van jouw voertuig op de Ecoscorewebsite. De gevraagde gegevens zijn deze opgemeten tijdens de Europese homologatieprocedure. Bij recente personenwagens vind je deze vaak terug op het conformiteitbewijs van je voertuig. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden mogelijk (zoeken op ecoscore 68 of ecoscore tussen 65 en 75, CO2-uitstoot tussen 100 en 130 g/km, enz.).


www.ecoscore.be

 

© Vivat.be 2020