Rimpelrexia: wie is er bang van de grote boze rimpels?

Een irrationele angst voor het krijgen van rimpels, een verslaving aan facelifts of aan botox:  de aandoening komt in stijgende mate voor. En ze kreeg nu ook een naam: ‘wrinklerexia’, of, in het Nederlands: rimpelrexia.

 


Steeds vaker, steeds jonger

Groot-Brittannië luidde vorig jaar de alarmbel, naar aanleiding van het grote aantal mensen dat verslaafd bleek aan behandelingen met botox, en van het steeds jonger wordend publiek dat om zulke behandelingen kwam vragen. Het gaat ondertussen zover dat klinieken zelf behandelingen gaan weigeren wanneer ze de noodzaak ervan in vraag stellen. Patiënten met rimpelrexia willen namelijk niet alleen alle rimpels wegwerken (zelfs de onbestaande!), ze vragen er ook om alle expressielijntjes te laten verdwijnen, zodat er een zogenaamd frozen face, een expressieloos gezicht ontstaat.

Botulisme

Maar ook bij ons stijgt de botoxkoorts. Vreemd, als je weet dat botox een gezuiverde vorm  bevat van het toxine (gif!) dat botulisme veroorzaakt. Botulisme is een ziekte die je kunt oplopen door bedorven conserven of slecht ingemaakte groenten te eten.

Ook dode eenden en zwanen die soms massaal uit vijvers worden gehaald waarin te weinig zuurstof voorkomt, zijn slachtoffer van botulisme. Het toxine verlamt de spieren, waaronder de hartspier, en dat loopt meestal dodelijk af. 

Het is net de verlammende werking van het toxine die wordt gebruikt bij Botox: de gelaatsspieren worden lichtjes verlamd, zodat de rimpels verdwijnen.

Dit gebeurt doordat het botuline toxine de overdracht van prikkels verhindert tussen zenuwen en spieren, zodat de spier verlamd wordt. De botox wordt met prikjes in de spiertjes van alle probleemzones ingespoten. Nevenwerkingen zijn er genoeg: jeuk, uitslag, hoofdpijn, soms zelfs een afhangend ooglid. Het goede nieuws is, dat dit probleempjes van voorbijgaande aard zijn. Het slechte is, dat steeds meer en steeds jongere mensen zichzelf dit willen aandoen zonder reden.

Een verslaving, en een ziekte

Een studie wees uit dat 40 procent van de botoxgebruikers uiteindelijk verslaafd geraakt. Het gaat niet om een verslaving aan het toxine, maar aan het verjongend effect ervan. Deze specifieke verslaving wordt Botox-binging genoemd.

Maar rimpelrexia heeft nog andere symptomen, die vaak onschuldig lijken maar toch de voorbode zijn van een ernstiger verslaving aan botox of facelifts: rimpelrexialijders smeren vaak overdadig anti-rimpelcrèmes. Ook worden ze panisch bij de gedachte dat ze (onbeschermd) in de zon moeten zitten, of in sigarettenrook. Ze eten overdreven gezond, weigeren alcohol, stoppen met roken. Het gaat hier niet om een natuurlijke overweging omtrent de eigen gezondheid, maar om een irrationele preoccupatie met een uiterlijk verschijnsel, in dit geval rimpels. Rimpelrexia is dan ook een vorm van BDD, of body dismorphic disorder. Mensen die hieraan lijden, zien afwijkingen aan hun lichaam die er in feite niet of slechts in heel kleine mate zijn. Soms lijden BDD-patienten ook aan paniekstoornis. Als u binnenkort weer een rimpel ziet verschijnen, denk dan even aan de gevolgen van rimpelrexia, en panikeer niet...

In Nederland is er een vangnet voor mensen met BDD, meer info hierover op deze website:

http://bdd-info.nl/

Ellen Wielandt

© Vivat.be 2020