Vervuilingspiek

In de winter zijn er in België veel meer vervuilingspieken dan in de zomer. Dit komt onder andere door de uitlaatgassen van de auto’s en de verwarming van gebouwen. En dit heeft gevolgen voor onze gezondheid.
 


Het komt vooral voor van november tot maart, wanneer lage temperaturen, afwezigheid van wind en een thermische inversie verhinderen dat de vervuilende stoffen goed worden verspreid in de lucht. Die stoffen komen voort uit uitlaatgassen van voertuigen, verwarming van gebouwen, en ook industriële activiteiten.

Deze hoge luchtverontreiniging leidt tot astma, allerhande allergieën en andere schadelijke gevolgen voor onze. Om die te beperken, moeten we specifieke maatregelen treffen.

Uit statistieken blijkt dat de concentratie van microdeeltjes en stikstofdioxiden in de lucht bij luw verkeer (bijvoorbeeld in het weekend) veel lager is vergeleken met het weekgemiddelde. Het transport vormt dus de belangrijkste stap om snel in te grijpen op het vlak van de kwaliteit van de omgevingslucht. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen dat, bij vervuilingspieken, noodmaatregelen invoert voor een rationalisering of een vermindering van het verkeer.

Ze zijn opgesplitst in 3 afzonderlijke interventieniveaus. Bij interventiedrempel 1 wordt onder andere de snelheid beperkt tot 90 km/u op de Brusselse Ring en op de snelwegen van het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. Bij een hogere interventiedrempel, die maar om de 2 of 3 jaar voorkomt, is het systeem van ‘alternerend rijden’ van toepassing. Bij de hoogste interventiedrempel, die uiterst zelden voorkomt, krijgt elk voertuig een rijverbod.

De dringende maatregelen vormen echter slechts een tijdelijke oplossing. Om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren, kiezen we best zo vaak mogelijk voor zachte mobiliteit, beter isoleren, minder verwarmen, enzovoort.

Meer info:

www.pollutiepiek.be

© Vivat.be 2020