Klimaatconferentie Cancun: de weg naar CO2-neutrale parlementen is vrijgemaakt

Op voorstel van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo engageert de Interparlementaire Unie (IPU), de internationale koepelorganisatie van parlementsleden, zich voor een lagere voetafdruk van hun parlementen.
 


De beslissing werd genomen op de bijeenkomst van de IPU tijdens de VN-klimaatconferentie in Cancun.

Groen!-Kamerlid Kristof Calvo reageert tevreden op de goedkeuring van zijn amendement: “De tekst ging over hoe het klimaatbeleid zou moeten verbeteren en hoe de parlementen dat kunnen promoten. Maar er was geen aandacht voor de voorbeeldfunctie van de parlementen zelf. Klimaatambitie bepleiten is maar geloofwaardig als de parlementsleden hun ambitie ook zelf tonen. De Interparlementaire Unie kan zorgen voor de uitwisseling van goede voorbeelden”.

Of alle parlementen werkelijk aan hun voetafdruk zullen werken? Dat is natuurlijk afwachten, maar het Belgisch parlement kan alvast zijn steentje bijdragen. De Kamer kan bijvoorbeeld veel inspanningen doen om de voetafdruk te verlagen. Enkele kleine stapjes werden in het verleden gezet, maar er is bijvoorbeeld nog altijd geen dubbel glas in de bureaus. "Ook het papiergebruik kunnen we nog gevoelig verminderen”, aldus Calvo.

Calvo zal een brief richten aan Kamervoorzitter André Flahaut en aan de fractievoorzitters van alle democratische partijen om te vragen hoe ze samen de milieu-impact van de werking van de Kamer tot CO2-neutraal kunnen brengen. “Dat lijkt zeer ambitieus maar als het kan, moeten we ervoor gaan. En wie weet heeft België dan opeens het eerste CO2-neutrale parlement in de wereld!".

© Vivat.be 2020