Groene mobiliteit bij bedrijven

De zakenkrant De Tijd gaf eind december een rapport uit over de actuele tendensen in de vergroening van het wagenpark bij bedrijven, alternatieven voor de bedrijfswagens en slimme logistiek.


De eerste vaststelling van het rapport? De bedrijfswereld geeft aandacht aan het thema van duurzaam vlootbeheer. De focus bij aankoop verschuift van prijs naar CO2-uitstoot, een feit dat voornamelijk terug te brengen is op economische motieven. De overheid stimuleert immers via premies en fiscale maatregelen de aankoop van voertuigen met lage CO2-uitstoot. Wel een opmerking: de blik op CO2 kan de aandacht afleiden van ecologische alternatieven zoals aardgas en lpg.

Alternatief transport


Onlangs namen enkele grote bedrijven elektrische Smarts op in hun wagenpark. Ook aan de installatie van oplaadpunten wordt gewerkt. In 2011 gaat Delhaize bijvoorbeeld aan alle grote supermarkten laadpalen installeren.

Het rapport focust nog op intelligente vormen van goederentransport. Alex van Breedam (Tri-Vizor) en Luc Hooybergs (Nike) breken een lans voor bundeling van vrachten, zodat ook multimodaal goederenvervoer (bijvoorbeeld de combinatie met binnenvaart of het spoor) interessant, haalbaar en rendabel wordt en vrachtwagens minder "lucht vervoeren".

Ten slotte staat in het rapport te lezen dat de invoering van multimodale vervoersalternatieven (zoals een cafetariaplan of een mobiliteitsbudget) voorlopig blijft weggelegd voor grotere bedrijven die de knowhow en het personeel hebben om dat allemaal administratief en fiscaal te beheersen. Ons land heeft nog gebrek aan serviceverleners hiervoor. Voorbeelden zijn nochtans te vinden bij onze buren, zoals Nederland waar Mobility Mixx een totaalpakket voor zakelijke mobiliteit biedt.

© Vivat.be 2020