Brussel, toekomstige duurzame stad

In Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor 75 % van het energieverbruik en 70 % van de CO2-uitstoot. Onze hoofdstad heeft besloten in te grijpen, aan de hand van renovaties en voorbeeldige nieuwe constructies.


Sinds 2004 biedt de Regio 'Energie'-premies aan individuen, gemeenschappen en bedrijven. Deze financiële bijstand kan worden gebruikt om te isoleren, een ​​groen dak te installeren, een oude ketel te vervangen, enzovoort.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen er ook van genieten, want het premiebedrag is afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Deze gezinnen kunnen ook genieten van een 'groene lening', een lening tegen 0 % voor energiebesparende investeringen. Sinds 2004 werden al 114.000 'energiepremies' toegekend voor een totaalbedrag van 68 miljoen euro.

Voorbeeldige gebouwen

Brussel wordt ook geconfronteerd met een ander feit: in 2010 zullen er 150.000 meer inwoners in de Regio zijn. Dit betekent de bouw van 60.000 nieuwe woningen in de komende 10 jaar.

Momenteel is 16 % van de nieuwe gebouwen al gekwalificeerd als voorbeeldig. Ze verbruiken weinig stroom, zijn ontworpen met respect voor het milieu, naadloos geïntegreerd op het architectonische niveau en zijn toegankelijk zowel op financieel als technologisch vlak. Iets meer dan de helft van deze gebouwen werd ontworpen door de openbare huisvestingsmaatschappijen. Deze bouwden vooral voorbeeldige gebouwen in achtergestelde gemeenten. Waarom? Omdat gezinnen met lage inkomens nog meer behoefte hebben aan energiekostenvermindering!

Jij kan ook een voorbeeldig gebouw bouwen, net als de 117 winnaars van het Voorbeeldgebouwenproject. Die kregen een financieel steuntje in de rug van 100 euro per vierkante meter.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020