"In 2050 woon ik in een groen stedengewest"

Op 3 december wordt in het kader van Vlaanderen in Actie een rondetafel georganiseerd over hoe de Vlaamse Ruimte er in de toekomst moet uitzien.

 


De Vlaamse regering wil Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te leven. Deze ambitie brengt heel wat ruimtelijke uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de levenskwaliteit in de steden goed is, dat er minder files zijn en dat er kwalitatieve ruimte beschikbaar is voor bedrijven, groen en woongelegenheid?

De rondetafel ‘Samen denken over de Vlaamse Ruimte’ geeft een gevarieerde groep van deelnemers de kans om mee na te denken over de bouwstenen van een ruimtelijke visie voor Vlaanderen. Onder meer vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen en deskundigen zullen in wisselende groepen hun expertise rond de verschillende thema’s delen. De resultaten van deze rondetafel dienen als input voor een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Vlaanderen.

Burgers in actie

Iedereen kan aan een groen Vlaanderen bijdragen. Hoe?
Zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer gebruiken voor verplaatsingen of in een milieuvriendelijke wagen investeren, hernieuwbare energiebronnen, energievriendelijk bouwen of verbouwen, deelnemen aan het stadsleven door bijvoorbeeld buurtactiviteiten mee op te zetten, ... zijn zoveel manieren om aan een meer duurzame toekomst te bouwen.

Je kan ook bijdragen tot het debat en via de website van Vlaanderen in Actie reageren op de stelling "In 2050 woon ik in een groen stedengewest."

www.vlaandereninactie.be

© Vivat.be 2020