Zwaarlijvigheid mag niet licht genomen worden

Het is al langer geweten dat heel wat mensen met overgewicht kampen. Enkele professoren kwamen onlangs met cijfers naar buiten waarbij ze concludeerden dat één op twee Belgen te dik is. Zwaarlijvigheid geldt daarenboven op termijn als een serieus gezondheidsrisico. Obesitas kan de levensduur en de levenskwaliteit sterk doen verminderen. Tijd dus om er iets aan te doen.


Volgens het Obesitas Forum, een nieuwe vereniging die opgericht werd door de Belgische professoren (specialisten in deze materie) Van Gaal (Universitair Ziekenhuis van Antwerpen) en Kutnowski (Brugmann in Brussel), is de helft van de Belgen te dik, waarbij 36% van de bevolking aan overgewicht lijdt en zo'n 12% werkelijk zwaarlijvig is (obesitas: een BMI hoger dan 30).

Obesitas

Een andere term die vaak gebruikt wordt voor overgewicht is "obesitas", afkomstig van het Latijnse woord voor "veel eten". Eigenlijk is deze term niet helemaal accuraat omdat overgewicht niet altijd veroorzaakt wordt door een overmatig eetgedrag. In de medische wereld is de term "adipositas" dan ook meer gangbaar ("adipositas" komt uit het Grieks en betekent zoiets als "teveel vet"). We zullen verder evenwel de term "obesitas" blijven gebruiken omdat deze in de algemene omgangstaal veel bekender in de oren klinkt. 

Obesitas is een chronische ziekte die ontstaat door een onevenwichtige energiebalans. Onderzoeken hebben aangetoond dat obesitas het risico op een hele reeks aandoeningen (hypertensie, diabetes, artrose, cholesterol, hart- en vaatziekten, kanker, galsteenvorming,...) sterk verhoogt. Om nog maar te zwijgen van mogelijke psychologische en sociale problemen die kunnen voortvloeien uit zwaarlijvigheid.

Deze aandoening dient aangepakt te worden door het nastreven van een evenwichtige en aangepaste voeding, meer lichaamsbeweging en dit onder medische begeleiding.

Wanneer spreekt men van "overgewicht" en van "obesitas"?

Hoe kun je nu zelf nagaan of je teveel weegt? Daarvoor bestaan een aantal eenvoudige berekeningsmethodes, die je zelf kunt hanteren. De bekendste en meest gebruikte is ongetwijfeld de Body Mass Index (BMI) of Quetelet-index. Weet wel dat deze Body Mass Index enkel een indicatie geeft en zeker geen accurate en exacte methode is om overgewicht te bepalen. Er mogen niet zomaar medische conclusies uitgetrokken worden, want men houdt bij deze methode slechts rekening met een aantal parameters : lengte en gewicht. Andere parameters worden buiten beschouwing gelaten. Zo zegt deze methode je niets over het cholesterolgehalte in je bloed en hier moet nochtans rekening mee gehouden worden bij de inschatting van je gezondheidstoestand.

De waarde van de Body Mass Index varieert normaal gesproken van 15 (anorexia) tot 60 (extreem overgewicht). De BMI wordt berekend door je gewicht te delen door het kwadraat van je lengte. Voor een persoon met een lengte van 1m90 en een lichaamsgewicht van 90 kg krijg je de volgende berekening:

90 : (1,90 x 1,90) = 24,9

Deze waarde vertegenwoordigt jouw Body Mass Index en deze moet je dan vergelijken met de volgende tabel:

  • Minder dan 18,5 : ondergewicht
  • Tussen 18,5 en 25 : normaal gewicht
  • Tussen 25 en 27 : licht overgewicht
  • Tussen 27 en 30 : aanzienlijk overgewicht
  • Meer dan 30 : ernstig overgewicht, zwaarlijvigheid of obesitas
  • Meer dan 40 : morbide obesitas (levensbedreigend overgewicht)

Paul Willems

© Vivat.be 2020