Wereld Aids Dag op 1 december 2003

Sinds de organisatie van de eerste Wereld Aids Dag in 1988 is het intussen jaarlijks op 1 december traditiegetrouw Wereld Aids Dag. Eigenlijk kunnen we beter spreken van een Wereld Aids Week, want de activiteiten zijn intussen over meerdere dagen gespreid. De strijd tegen deze vreselijke ziekte staat zoals steeds centraal. Dit jaar is het thema "Stigma en Discriminatie" en luidt de slogan "Live and let live".Elk jaar worden talrijke activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren. Dit jaar staat vooral de sensibilisering rond solidariteit en de strijd tegen stigma en discriminatie centraal. Seropositieve mensen krijgen immers maar al te vaak af te rekenen met allerlei vooroordelen en vormen van discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Discriminatie kan voorts leiden tot isolement en mensen met HIV of AIDS marginaliseren, waardoor ze minder snel geneigd zijn een behandeling te beginnen die hen evenwel niet kan genezen maar wel een langere levensduur kan garanderen.

Daarenboven blijken nog steeds heel wat mensen onvoldoende geïnformeerd over deze ziekte. Volgens UNAIDS zouden momenteel zo'n 38,6 miljoen volwassenen en 3,2 miljoen kinderen geïnfecteerd zijn door het HIV-virus. In heel wat landen, waaronder ook België, stelt men trouwens opnieuw een stijging van het aantal besmettingen vast. De preventie moet dus opnieuw opgedreven worden. Veilig vrijen moet verder gepromoot worden.

Op Wereld Aids Dag gaat het niet alleen om de inzameling van de nodige fondsen, maar vooral om sensibilisering en de strijd tegen discriminatie en vooroordelen. Aids is immers nog steeds prominent aanwezig in de wereld. Het rode lint ("red ribbon") is intussen tot een symbool geworden en wordt door mensen het ganse jaar door en zeker op Wereld Aids Dag gedragen om aan te tonen dat men begaan is met de Aidsproblematiek. Je kan hier zelf aan meedoen door een dergelijk lint op te spelden.


Meer informatie

www.sensoa.be

www.worldaidsday.orgPaul Willems
© Vivat.be 2020