Wat je zeker moet weten over Mexicaanse griep

Er wordt heel wat geschreven over de ‘Mexicaanse griep’, maar meestal betreft het veeleer desinformatie dan informatie. Vaak raken mensen hierdoor onnodig in paniek. Daarom hier in het kort antwoord op de belangrijkste vragen in gewone mensentaal.


Wat is Mexicaanse griep?

De A/H1N1-griep of Mexicaanse griep (ook influenza A genoemd) is een variant op het gewone griepvirus. In het begin van de epidemie sprak men ook van varkensgriep. Deze benaming is enigszins misleidend, want de griep komt niet specifiek vaker bij varkens voor. Het virus brak uit in Mexico en dankt daaraan zijn naam. In juni 2009 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de uitbraak van Influenza A een pandemie is. Dit wil zeggen, dat een ziekte die nieuw is voor de menselijke populatie heel veel mensen treft, zware gezondheidsklachten veroorzaakt en ook besmettelijk is.

Hoe verloopt de besmetting met het A/H1N1 griepvirus?

De ziekte wordt voornamelijk via de lucht overgedragen van mens op mens. Rechtstreekse besmetting gebeurt meestal via speekseldruppeltjes in de lucht. Wanneer een besmet persoon niest of hoest, komen die druppeltjes vrij.
Maar ook indirecte besmetting is mogelijk: een besmet persoon die niest of hoest in zijn hand, en die daarna iemand de hand reikt, kan deze persoon besmetten. De drager kan ook een voorwerp (een deurklink bijvoorbeeld!) besmetten; wanneer iemand eerst het besmette voorwerp aanraakt en daarna aan zijn mond, neus of ogen komt kan ook op deze manier onrechtstreekse besmetting plaatsvinden.

Wat kun je zoal doen om besmetting te vermijden?

Het lijkt misschien drastisch, maar geen hand en geen kus meer geven bij het begroeten wordt in veel middens aangeraden als voorzorg. Zo vaak mogelijk de handen wassen, met zeep, is  primordiaal. Vooral voor het eten en voor en na toiletbezoek is dit belangrijk. Ook reinigen met producten op basis van alcohol is afdoende. Gebruik propere handdoeken, enkel voor persoonlijk gebruik, of wegwerphanddoekjes.
Knip de nagels kort, ook van je kinderen.
De neus snuiten doe je het beste in een papieren zakdoek, die je na eenmalig gebruik gewoon weggooit. Bij het niezen en hoesten bedek je de mond.
Wie weet dat hij besmet is met het virus moet contact met andere personen vermijden.
Scholen kregen een omzendbrief waarin al deze maatregelen worden toegelicht.
Er een gezonde levenswijze op nahouden, is natuurlijk ook belangrijk om je te wapenen tegen de Mexicaanse griep: beweeg voldoende, eet gezond, rust voldoende.

Wanneer is de kans groot dat je besmet bent?

De symptomen van Mexicaanse griep lopen grotendeels gelijk met de symptomen van de gewone seizoensgriep: plotse koorts, spierpijn of gewrichtspijn, hoesten of een lopende neus, keelpijn. Ook hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid zijn symptomen die kunnen voorkomen. Diarree of braken komen bij A/H1N1 in heviger mate voor dan bij de gewone griep, althans bij de recente besmettingen.
De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen is minimum 2 en maximum 10 dagen.

Wat gebeurt er wanneer je besmet bent?

Meestal, wanneer het ziektebeeld mild is,  laat de huisarts de patiënt gewoon uitzieken. Patiënten die tot een risicogroep behoren, krijgen antivirale middelen voorgeschreven.
Dit zijn:

  • patiënten met een chronische ademhalingsziekte; waaronder patiënten die de afgelopen 3 jaar geneesmiddelen tegen astma voorgeschreven kregen
  • patiënten met een chronische hartaandoening
  • patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie
  • patiënten met een afweersysteem dat wegens ziekte of behandeling tekort schiet of onderdrukt is
  • diabetespatiënten
  • zwangere vrouwen
  • personen die ouder zijn dan 65 jaar
  • kinderen jonger dan 5 jaar
  • patiënten die gehospitaliseerd zijn met een ernstig klinisch beeld, onder voorbehoud van de termijn van 48 uur.

Nog vragen? Alle informatie vindt u op de site van het interministerieel Commissariaat Influenza:

www.influenza.be

Ellen Wielandt

© Vivat.be 2020