Wanneer de kippen tanden krijgen...

Iedereen heeft dit spreekwoord wel al eens gehoord of gebruikt. Men bedoelt ermee dat men iets niet of nooit zal doen of dat iets nooit zal gebeuren. Kippen hebben immers geen tanden. Tot voor kort althans... Een groep Britse en Franse wetenschappers slaagden erin kippen te kweken die wel over tanden beschikken door muizencellen bij kippenembryo's in te planten.


Het team stond onder leiding van professor Efthimios Mitsiadis van de Ecole Normale Supérieure de Lyon en werkte samen met een groep onderzoekers van het Londense Kings College en een team van de Universiteit van Nantes. De ophefmakende resultaten van het onderzoek kunnen tot een revolutie leiden in de sector van de tandheelkunde, maar de resultaten bieden ook nieuwe hoop voor mensen die door ziekte hun haar verliezen.

In de animatiefilm

Chicken Run
hebben de kippen tanden. De meeste mensen zullen denken dat dit een welbewuste fout is en dat vogels nooit tanden hebben gehad. Mis poes!

Miljoenen jaren geleden beschikten vogelsoorten ook over tanden, maar deze eigenschap verloren ze tijdens de evolutie. Het gen leidde sindsdien een sluimerend bestaan, maar de onderzoekers slaagden erin dit gen, dat verantwoordelijk is voor de groei van tanden, opnieuw te activeren door de inplanting van muizencellen in kippenembryo's. Een gelijkaardig onderzoek door een team uit Boston had enkele jaren geleden geleid tot het ontstaan van varkenstanden in de ingewanden van ratten door de inplanting van tandcellen van varkens.

De resultaten van het onderzoek kunnen op langere termijn een revolutie veroorzaken in de tandheelkunde. Mensen met zware vormen van tandbederf zullen in de toekomst misschien nieuwe "echte" tanden kunnen krijgen in plaats van een kunstgebit. Men zal het onderzoek dan eerst moeten toespitsen op het menselijk gen dat verantwoordelijk is voor de groei van haar en tanden om te proberen dit ook opnieuw te activeren. Het onderzoek is dus verre van afgelopen.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Amerikaanse medische tijdschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Paul Willems

© Vivat.be 2020