Waarom het aards paradijs echt bestaan heeft

Als de eerste boeren vrouwen waren, zoals we elders al hebben uitgelegd, wat deden mannen en vrouwen dan voor het landbouwtijdperk? Zich amuseren in het paradijs, tiens.

De landbouw bleek zo efficiënt in de voorziening van voedsel, dat kleine nederzettingen al gauw uitgroeiden tot grote steden. We moesten leren samenleven in die abnormaal grote groepen. Om geweld en anarchie te voorkomen, om het leven in die steden te kunnen controleren, hebben we de georganiseerde godsdienst uitgevonden. Een uitgesproken mannelijke godsdienst. Moeder Aarde werd God de Vader, en Eva was gemaakt van een stukje Adam. De gloriejaren van de vrouw waren voorbij.

 

Die godsdienstige dogma’s hadden onvermijdelijk

biogrammatische
wortels. Het eerste boek van de bijbel, Genesis, is niet meer dan een poëtische expressie van het verhaal dat we in dit hoofdstuk vertellen. Eerst leefden we in de Hof van Eden, het aards paradijs. Dat was de tijd van de holbewoners, van mannen die zaten te niksen, af en toe een dier vingen, en van vrouwen die vruchten zochten en voor de kinderen zorgden. Maar wat had God gezegd? Dat de mens onder geen beding de vruchten mocht eten van de boom der kennis. Eva, uiteraard de vrouw, plukte de appel (het zaad, de kennis van landbouw) toch van de boom, en gaf hem aan Adam. Als straf verdreef God de mens uit het paradijs. De man zou voortaan moeten werken in het zweet zijns aanschijns, de vrouw kinderen baren in pijn.

Zo is het bijna letterlijk gegaan, over een paar generaties heen, in het tijdperk waarin die godsdiensten zich ontwikkeld hebben. Het scheppingsverhaal is dus niet zo belachelijk als het lijkt. Zolang je er maar geen spirituele waarde aan hecht.

Er staan wel meer rake dingen in de bijbel. ‘In den beginne was het Woord.’ Klopt als een bus. Met de taal is alles begonnen, niet alleen de culturele ontwikkeling maar ook de verwarring en veel onheil in de wereld.
Biogrammatisch is het allemaal nog simpeler: de man is van nature lui en de vrouw zoekt zijn bescherming. In de jungle of op de savanne, de Hof van Eden, leefden we harmonieus samen. Iedereen was redelijk gelukkig. Maar toen kwamen de nederzettingen en de man moest de ploeg trekken. Je zou kunnen stellen dat ons biogram voor de eerste keer ontwricht werd toen de man moest gaan werken. (Jeff Hoeyberghs)
 

© Vivat.be 2020