Vermageren kan van belang zijn voor je gezondheid

Dat artsen zo blijven hameren op de noodzaak van te vermageren indien je te zwaar weegt is omdat overgewicht (en zeker obesitas) gelinkt wordt aan een resem aandoeningen die je gezondheid ondermijnen. Hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes, te hoge cholesterol, jicht, beender- en gewrichtsproblemen, cardiovasculaire aandoeningen en zelfs bepaalde kankers worden door obesitas gestimuleerd.


Overgewicht of niet? Om te weten te komen of je teveel weegt bestaat een eenvoudig middeltje. Je kan je BMI (Body Mass Index) berekenen, die de lengte en het gewicht van personen in een rekeningoefeningetje giet : BMI = gewicht (in kg) / (lengte x lengte). 

Je krijgt dan je Body Mass Index en deze moet voor een normaal gewicht tussen 20 en 25 liggen. Bij een BMI tussen 25 en 30 spreekt men van overgewicht. Een BMI van meer dan 30 betekent dat je aan obesitas lijdt.

Het meten van de omtrek van de taille

Voor eenzelfde BMI is de verdeling van vet ter hoogte van de onderbuik bijzonder gevaarlijk. Daarom gebruiken artsen naast de BMI nog een andere maat : de omtrek van de taille die gewoon kan gemeten worden met behulp van een meetlint. Het volstaat om de omtrek van de taille te meten ter hoogte van de navel.
Ideaal gezien moet de omtrek van de taille minder dan of gelijk zijn aan 88 cm bij vrouwen en minder dan of gelijk aan 102 cm bij mannen. Boven deze limieten spreekt men van een risico op metabolische problemen. Zo wordt een grotere omtrek van de taille geassocieerd met een toegenomen risico op diabetes type 2 en verschillende cardiovasculaire risicofactoren zoals dyslipidemie (verhoging en/of verlaging van één of meer van de bloedvetten) en hypertensie (verhoogde bloeddruk).

10% gewicht minder : duidelijk voordelig voor de gezondheid

Een gewichtsverlies van 10% van het begingewicht maakt het mogelijk de gezondheidstoestand op de volgende manier te verbeteren :

  • Vermindering van de bloeddruk;
  • Vermindering van de totale cholesterol en de LDL-cholesterol;
  • Verhoging van de HDL-cholesterol (de goede cholesterol);
  • Vermindering van de triglycerides;
  • Verbetering van het suikerevenwicht in het bloed en de insulineresistentie in geval van diabetes type 2;

Een gewichtsverlies van 10% vermindert de totale mortaliteit met 20%, de aan diabetes gelieerde mortaliteit met 30% en de aan kanker gelieerde mortaliteit met 40%.

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020