Primeur: Voetgangersplan in Brussel

De Brusselse regering heeft in eerste lezing het Voetgangersplan van het Brussels Gewest goedgekeurd. Dit betekent dat Brussel geleidelijk zal evolueren naar een gewest waar de voetganger centraal zal staan. Het project zal tot een heraanleg van de infrastructuur leiden.


Het Voetgangersplan is een primeur in België en ook wereldwijd is zo’n plan zeldzaam. Het plan werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse regering. Volgende stap is een consultatieronde over het plan met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de gemeenten, de Economische en Sociale Raad en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

Met de uitvoering van dit plan zal het Brussels gewest geleidelijk evolueren naar een gewest waar de voetganger centraal staat. Het plan bevat onder meer 10 criteria die als richtlijn zullen gebruikt worden bij de (her)aanleg van de infrastructuur. Brussel zal bijvoorbeeld worden omgebouwd in een stad met korte routes zonder omwegen, hindernissen of tijdverlies. De voetpaden zullen worden verbeterd en aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit. De snelheid van het verkeer zal ook verlaagd worden om het comfort en de veiligheid voor de voetgangers te verhogen.

Op termijn zullen mensen gewoon te voet de meeste basisbehoeften  in hun buurt kunnen bereiken: werk, winkel, school, ontspanning, groene ruimte, … .

Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen) is van mening  dat stappen een antwoord kan bieden op de grote Brusselse uitdagingen, zoals de mobiliteitsproblemen, de bevolkingstoename en de luchtvervuiling. “Stappen is niet alleen ontspannend en gezond ; misschien kom je wel een oude vriend tegen, ontdek je een nieuw plein met leuke terrasjes of vind je die onvindbare schoenen in een etalage. Stappen is zo oud als de straat, maar ook de toekomst van de straat”, aldus De Lille.

Tegenwoordig maakt stappen al 32 procent uit van alle verplaatsingen in het Brussels gewest. Het doel van het Voetgangersplan is om die 32 procent op te trekken naar 35 procent tegen 2020 en 40 procent tegen 2040.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020