Pesticiden oorzaak van gedragsstoornissen bij kinderen


Na de ziekte van Parkinson, bepaalde soorten kanker en voortplantingsstoornissen, wordt nu ook beweerd dat het Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), veroorzaakt kan worden door de blootstelling aan pesticiden. De organofosfate pesticiden worden met de vinger gewezen...

Een studie, die door onderzoekers van de universiteiten van Montréal en Harvard werd uitgevoerd, toont aan dat Amerikaanse kinderen die blootgesteld werden aan grote hoeveelheden pesticiden via fruit en groenten gevoeliger zouden zijn voor ADHD.

Onderzoekers analyseerden de urine van 1139 kinderen tussen de 8 en 15 jaar op residuen van pesticiden en kwamen tot de vaststelling dat kinderen met hogere concentraties dan het gemiddelde dubbel zo veel risico lopen ADHD te ontwikkelen dan kinderen bij wie er geen pesticiden werden gevonden.

Bron:

www.duurzameontwikkeling.be

Meer info:
Inter-Environnement Wallonie


 

© Vivat.be 2020