Over zon, getinte glazen en bescherming van de ogen

Natuurlijk gebruiken we onze zonnebril om ons extra  ‘cool’ te verschaffen en om diadeem-gewijs onze haren bijeen te houden. Maar eigenlijk dienen de getinte glazen ter bescherming van onze ogen tegen de gevaarlijke straling van de zon. 


Getinte glazen moeten, in normale omstandigheden, bescherming kunnen bieden tegen  ultravioletstralen. Om de consument beter te informeren zijn er nu ook Europese normen ingesteld. Die delen de brilglazen in vijf categorieën in, elk met hun eigen absorptiegraad voor uv-straling.
Klasse     Absorptie      Gebruik
0            0 tot 20%    Estetisch en voor het comfort
1          20 tot 37%    Tegen zwakke straling
2          37 tot 82%    Tegen gemiddelde straling
3          82 tot 92%    Tegen sterke straling
4          92 tot 97%    Tegen zeer sterke straling

Opgepast: brilglazen vanaf categorie 1 en hoger zijn niet geschikt als je ‘s nachts gaat autorijden. De brilglazen uit categorie 4 zijn sowieso niet geschikt bij het autorijden.

Fotochromatische glazen

Je mag een zonnebril niet verwarren met een fotochromatische bril. Deze brillen hebben namelijk glazen die zich aanpassen aan de intensiteit van de zonnestraling. Ze worden gebruikt door mensen die erg lichtgevoelig zijn, maar kunnen geen echte zonnebril vervangen.
Hun vermogen varieert tussen categorie 0, bij heel zwakke lichtsterkte, tot categorie 2 wanneer de lichtsterkte groter is en de glazen automatisch donkerder worden. De transparantie en reactiesnelheid van fotochromatische brilglazen kan vergroot worden via een anti-reflectiebehandeling.

Robert Derumes

© Vivat.be 2020