Minder huwelijken, meer echtscheidingen

De tendensen zijn er al langer. Toch kan men zich de vraag stellen of het nog de moeite is van te trouwen. Zoals het aantal huwelijken onverbiddelijk afneemt, neemt het aantal echtscheidingen sterk toe.

 


In 2002 werden in ons land 40.434 huwelijken gevierd, maar eveneens 30.628 echtscheidingen uitgesproken. Het aantal huwelijken blijft dus dalen (- 4% t.o.v. de 42.110 huwelijken in 2001), terwijl het aantal echtscheidingen zelfs sterker blijft stijgen (+4,5 % t.o.v. de 29.314 echtscheidingen in 2001).

Een pijnlijke vaststelling : de verhouding tussen echtscheidingen en huwelijken is momenteel 3 op 4, waar dit in de periode 1998-2000 nog 3 op 5 was.
 

 

Regionale verschillen

Bestaan er ook op dit vlak verschillen tussen de verschillende gewesten van ons land? Toont het noorden zich meer verbonden aan bepaalde tradities zoals het huwelijk? Niet echt, want zelfs al is het aantal huwelijken in Vlaanderen minder sterk teruggevallen (- 4%) als in Wallonië (- 5,6%), dan blijft het gegeven dat het aantal echtscheidingen in het noorden van ons land sterker gestegen is (+ 3,7%) dan in het zuiden (+ 3%).

De Brusselse situatie vormt een buitenbeentje want hier is het aantal huwelijken met 0,9% gestegen ten opzichte van 2001. Maar het aantal echtscheidingen is letterlijk geëxplodeerd (+ 9,6%)! Daarenboven ligt het aantal echtscheidingen in het Brussels gewest al voor de tweede opeenvolgende maal hoger dan het aantal huwelijken. Het verschil is in 2002 zelfs nog toegenomen tegenover de cijfers van 2001. Deze cijfers moeten evenwel genuanceerd worden : in feite worden alle echtscheidingen van personen die in België wonen, maar in het buitenland gehuwd zijn, altijd in Brussel geregistreerd indien de echtscheiding in België uitgesproken werd; de echtscheidingen van personen die in België gehuwd zijn, worden daarentegen steeds in de registers ingeschreven van de gemeente waar het huwelijk plaats vond. Je krijgt dus een vertekend beeld.

Maar dit zijn natuurlijk enkel statistieken. Hieruit afleiden dat je best naar Brussel kan verhuizen, waar het aantal huwelijken per duizend inwoners het hoogst is, om je kansen op een huwelijk te vergroten, en vervolgens naar Vlaanderen te trekken, waar het aantal echtscheidingen per duizend inwoners het laagst is, om minder kans te lopen op een echtscheiding, is natuurlijk een gedachtegang die totaal geen steek houdt.

Statistische bron :

INSPhilippe Allard

© Vivat.be 2020