Maatregelen tegen anorexia

De senaatscommissie sociale aangelegenheden is voorstander van een sterk beleid om anorexia tegen te gaan. Het gaat om een van de weinige resolutievoorstellen die onder de regering Yves Leterme werd goedgekeurd.De media hebben een bijzonder mager vrouwelijk lichaam tot schoonheidsnorm verheven. Sommige vrouwen worden hierdoor geobsedeerd, wat tot ernstige voedselproblemen als anorexia kan leiden. Bovendien stijgt het aantal anorexiapatiënten onder adolescenten snel.

Daarom willen de senatoren dat de regering preventief optreedt en een bewustmakingscampagne start. Naar internationaal voorbeeld zou de regering bovendien een gedragscode moeten opstellen tegen anorexia bij topmodellen en deelneemsters aan defiles en wedstrijden. Volgens zo’n code mogen vrouwen met een BMI (Body Mass Index) onder de 18 daar niet meer aan deelnemen. De commissieleden willen ook doen meten wat de impact is van pro-anorexia sites op adolescenten. Ze vinden dat de Belgische providers van deze sites en blogs moeten worden aangespoord ermee te stoppen.

Tenslotte willen de senatoren een multidisciplinaire aanpak van anorexia. Ze beklemtonen daarbij de rol van de huisartsen die de symptomen moeten herkennen en erover moeten spreken met de ouders. (Persbericht)

Meer info

© Vivat.be 2020