Last van de Winter Blues?

Veel mensen voelen zich sowieso minder opgewekt wanneer het weer somberder wordt. Maar naar schatting één op tien mensen krijgen af te rekenen met problemen en symptomen die hun normale functioneren aanzienlijk belemmeren. Deze categorie mensen wordt getroffen door winterdepressie of de winter blues. In wetenschappelijke kringen spreekt men meestal van Seasonal Affective Disorder (SAD).


De symptomen

Mensen die geconfronteerd worden met winterdepressie krijgen af te rekenen met een aantal typische symptomen. De verandering van seizoen brengt in de winter in de eerste plaats een depressief gevoel (wanhoop, angstgevoelens,...) en slaap- en eetproblemen mee. Ze slapen en eten teveel en ondanks de vele uren slaap en middagdutjes voelen ze zich niet fris en uitgerust. Die symptomen brengen op hun beurt een aantal problemen voort, gaande van gedragsproblemen en geïrriteerdheid tot familiale problemen (ruzies) en zelfs fysieke pijn. Vooral vrouwen en kinderen blijken uit onderzoeken zeer gevoelig voor de winter blues.

De oorza(a)k(en)

Wetenschappers zijn er nog niet uit wat de precieze oorzaak is van winterdepressie. In ieder geval zou het niet om een psychosomatische ziekte gaan. De patiënten beelden het zich met andere woorden niet in dat ze ziek zijn. Over de jaren werden een aantal theorieën over de oorzaken geformuleerd, waarvan de lichttheorie momenteel de meest aanvaarde is. In ieder geval heeft de daarnaast ontwikkelde lichttherapie al heel wat mensen geholpen in hun strijd tegen winterdepressie. De lichttheorie stelt dat het gebrek aan zonlicht in de winter de oorzaak is van de ziekte.

Een ander belangrijke theorie stelt dat de verstoring van de biologische klok de boosdoener zou zijn. Mensen met een gevoeligere biologische klok zouden de verstoring slecht verteren en daarom met winterdepressie geconfronteerd worden.

De behandeling

Hoewel men de specifieke oorzaak nog niet echt kent, bestaat er wel al jaren een therapie die gunstige resultaten oplevert. De lichttherapie blijkt mensen met winterdepressie vrolijker te maken. De behandeling met licht kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. De eenvoudigste manier is te zorgen dat men elke dag een voldoende dosis zonlicht in de ogen krijgt, bijvoorbeeld door te gaan wandelen.


(Foto : Sunbox DL van de Sunbox Company)

Men kan ook gebruik maken van een zogenaamde light of sun box of een gelijkaardige lichtbron. De patiënt brengt iedere ochtend een periode tussen 1 à 3 kwartier voor deze lichtbak door die een intens wit licht voortbrengt. Je kan intussen rustig wat lezen of televisie kijken, maar je moet er wel voor zorgen dat het licht je ogen kan bereiken. Deze lichtbakken zijn reeds vrij in de handel te verkrijgen of online te bestellen zonder tussenkomst van een arts, maar dit is sterk af te raden. Je kan best een arts raadplegen, want soms is lichttherapie nefast (bijvoorbeeld bij mensen met bepaalde oogaandoeningen).

Interessante links :

  • Lijst met links over SAD
  • www.mentalhealth.com
  • Nederlandse Website over winterdepressie

Paul Willems

© Vivat.be 2020