Huidkanker: we kunnen de ziekte sterk verminderen

Eindelijk optimistisch nieuws! De meest voorkomende vorm van kanker in België zouden we kunnen verminderen. Hoe dan? Door betere informatie, zelfcontrole en snellere detectie.Wist je dat huidkanker in ons land de meest voorkomende vorm van kanker is? De laatste 10 jaar werden bij ons 70% meer huidkankers vastgesteld.

Studies tonen aan dat het aantal zieken in de volgende jaren nog gaat stijgen. Waar ligt het goed nieuws dan? Huidkanker is in de meeste gevallen te voorkomen. Ons Parlement heeft dus beslist om de strijd tegen huidkanker op z'n agenda te plaatsen. Muriel Gerkens (Ecolo), Maya Detiège (SPA), Colette Burgeon (PS) en Ine Somers (open VLD) hebben drie duidelijke actiepunten aangeduid waarmee de ziekte kan verminderd worden: door betere informatie, zelfcontrole en snellere detectie.

De zon is een directe oorzaak van huidkanker. Wie dus slim met de zon omgaat, vermindert het risico op huidkanker. Ook al hameren de specialisten elk jaar op een slim gedrag in de zon, het blijkt niet genoeg.

Ook snelle herkenning van huidvlekken is belangrijk. Heb je een huidvlek en verandert deze van kleur of vorm? Raadpleeg dan absoluut een arts of dermatoloog.
Zo'n 80 % van senioren hebben huidvlekken op lichaamsdelen die vaak aan de zon worden blootgesteld. Deze kunnen de voorloper van huidkanker zijn.

De beleidsmakers willen samen met de medische wereld nieuwe pistes ontwikkelen om huidkanker beter te voorkomen, sneller op te sporen en beter te behandelen.
Professor Dr. Julien Lambert, dermatoloog aan het UZ Antwerpen: "Er is de afgelopen jaren veel en goed werk verricht om Belgen bewuster te maken van hun risicogedrag in de zon en herkennen van gevaarlijke pigmetletsels. Deze inspanning moeten we blijven leveren: herhaling, informatie en educatie kunnen mensenlevens redden. Daarnaast verdienen ook de andere huidkankers en hun voorlopers evenveel aandacht. Hoewel zij in de meeste gevallen minder gevaarlijk zijn".

Het parlement plant ook een bijkomende vorming voor huisartsen. Waarom? Omdat ze de vertrouwenspersoon en het eerste medische contactpunt zijn van heel wat Belgen. De huisarts is degene die doorverwijst naar een dermatoloog voor verder onderzoek of het opstarten van een behandeling. Want vergeet niet: hoe sneller de diagnose en de behandeling, hoe groter de kans op genezing.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020