Het aantal astmalijders neemt wereldwijd nog altijd sterk toe

Uit de cijfers die op de World Asthma Meeting in het Thaise Bangkok gepubliceerd werden, blijkt dat astma op dit ogenblik een van de meest voorkomende chronische aandoeningen ter wereld is. Volgens een schatting van deskundigen die spreken in vertegenwoordiging van het Globaal Initiatief voor Astma (

www.ginasthma.com
), lijdt momenteel 5 procent van de wereldbevolking aan astma. Dit zijn op zijn minst onrustbarende cijfers.


Op basis van gegevens die verzameld werden via epidemiologische onderzoeken in meer dan 80 landen en die beschreven werden in het Global Burden of Asthma Report, schatten deskundigen dat wereldwijd niet minder dan 300 miljoen personen te maken kunnen hebben met astma. Dit gegeven is alarmerend aangezien volgens de conclusie van het rapport de verspreiding van astma over de hele wereld toeneemt. Deze toename gaat samen met de toenemende verstedelijking en het feit dat steeds meer gemeenschappen westerse levensgewoontes aannemen. Volgens de auteurs van het rapport zal astma verder toenemen als deze trends aanhouden.

Een van de auteurs van het Global Burden of Asthma Report, professor Richard Beasley, zei: "Deze verontrustende bevindingen brengen voor het eerst de schaal van de globale last van astma aan het licht. Zolang men geen beter inzicht krijgt in de oorzaken van astma en er geen nieuwe maatregelen inzake openbare gezondheid en geneesmiddelen genomen worden, bestaat de prioriteit erin te waarborgen dat zo veel mogelijk astmalijders ter wereld toegang hebben tot rendabele behandelingen."

Het Global Burden of Asthma Report legt de nadruk op de economische en sociale kosten die astma met zich meebrengt. Wanneer een astmalijder niet doeltreffend behandeld wordt, nemen de economische en sociale kosten van de aandoening sterk toe, aangezien de ziekte vaak hospitalisatie, afwezigheid op het werk of op school, beperkingen van de lichamelijke activiteit, slapeloze nachten en in sommige gevallen zelfs het overlijden tot gevolg heeft. Toch wijst het rapport erop dat er veel landen zijn waar mensen met astma geen toegang hebben tot behoorlijke medicatie door armoede, onvoldoende onderwijs en een ontoereikende infrastructuur. In landen waar de medicatie wijd verspreid is, wordt ze dan weer te weinig gebruikt.

De wereldwijde toename van astma geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen en de aandoening blijft voorlopig een medisch raadsel. Specialisten uit de hele wereld roepen op om
onderzoek te verrichten naar de redenen die er voor zorgen dat de aandoening zich in verschillende gemeenschappen op een andere manier manifesteert. Daarnaast zullen ze ook nieuwe benaderingen van astmabehandeling onderzoeken.

Toch zijner ook verschillende voorbeelden van een succesvolle bestrijding van astma. Programma's voor de openbare gezondheid en onderwijscampagnes in verschillende landen over de hele wereld hebben gezorgd voor een daling van het sterftecijfer door astma en een verlichting van de last die de aandoening veroorzaakt. Plaatselijke aanpassingen van richtlijnen die door het Globaal Initiatief voor Astma voorbereid werden, tonen aan hoe behandelingsprogramma's voor astma op maat afgestemd kunnen worden op de plaatselijke cultuur en volgens de beschikbare middelen.

Meer informatie

Het Globaal Initiatief voor Astma (GINA) werd in 1993 gestart met de bedoeling samen te werken met deskundigen uit de gezondheidszorg en ambtenaren van de openbare gezondheid over heel de wereld, om op die manier de verspreiding, het ziektecijfer en het sterftecijfer van astma te verminderen. Meer informatie vind je op de website van deze organisatie :

www.ginasthma.com
.

Paul Willems

© Vivat.be 2020